Tænk på landbruget – i stedet for politiske rævekager

I anledning af de sidste dages turbulente begivenheder understreger Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug situationens alvor. Han opfordrer politikerne til at se på landbrugserhvervets forhold og glemme politisk fnidder.

flemming-fuglede-joergensen-top

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

Set herude fra landet virker situationen uvirkelig og kom som et chok for Bæredygtigt Landbrugs medlemmer. Begivenhederne udspandt sig på baggrund af en høring, hvor forskere og politikere gik op i talgymnastik og modeller – i stedet for at se helheden og usikkerhedsmarginer. 

Bæredygtigt Landbrug ser flere problemer i debatten om pakken, og det er netop derfor, der er behov for en ny regulering baseret på målinger og godt landmandsskab. Vi skal måle, hvad der foregår ude i naturen – ikke hele tiden basere os på modeller.

Og der er mere miljø i landsbrugspakken end modellerne afslører.

Udregningerne er foretaget forkert, fordi mange vigtige punkter, der ville stille miljøet bedre i ligningen, ikke er med i modellerne. Beregningerne forudsætter, at kulturplanterne på markerne har en maksimal roddybde på blot 1 meter, hvor Danmarks Jordbrugsforskning har fundet ud af, at planterne samler kvælstof op i hele rodnettet, og at det for nogle planter betyder, at der samles kvælstof op hele 2,5 meter under jorden. På 1 mio. hektar af det danske landbrugsareal betyder det, at modelberegningerne ikke afspejler virkeligheden. Samtidig er regnskabet omkring nedmuldning af halm, ikke taget med. Det er med i andre lande. Det er heller ikke indregnet i landbrugspakken, at husdyrproduktionen er meget stærkt faldende.

Derfor kan det lille miljømæssige skvulp, der er beregnet i de første år, meget vel blive ændret i positiv retning, når man ser virkeligheden.”

Situationen er meget alvorlig og jeg anmoder om at politikerne udviser besindighed. At de får vedtaget miljø- og landbrugspakken.

Det er absolut nødvendigt for landbruget, erhvervet har brug for det paradigmeskifte, som pakken lægger op til. Det er en pakke hvor man sammentænker natur og landbrug til glæde for begge områder.

Karl Iver Dahl-Madsen, Beskikket som Teknisk Sagkyndig hos Miljø- og Naturklagenævnet har på sin facebook-profil indsat nedenstående billede, der viser hvor lille en påvirkning på den samlede udledning af kvælstof til vandmiljøet, landbrugspakken reelt vil få de første år.

“Det er korrekt at… udledningen i 2016 forventes at falde (lidt) i forhold til 2012, men den stiger naturligvis fra 2015 til 2016. Og hvad så? Det er langt inden for støj/usikkerhed, som er mindst plus/minus 10%. Kan dette virkelig vælte en minister?, ” skriver Karl Iver Dahl-Madsen.

Scroll to Top