Program for generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug 1. marts i Horsens

Bæredygtigt Landbrug har opnået store resultater det seneste år, og foreningen vil gerne opfordre så mange som muligt til at møde op på generalforsamlingen den 1. marts på Bygholm Landbrugsskole i Horsens, så vi kan få en god debat omkring foreningens fremtidige arbejde.

bygholm-foer-moedestart

Selve generalforsamlingen påbegyndes klokken 16.00 og fortsætter til klokken ca. 18.30, men dørene åbnes allerede klokken 14.00, hvor Bæredygtigt Landbrug med fadøl, vand og snitter festligholder, at der er er kommet et paradigmeskifte i landbrugspolikken i Danmark. Hele arrangementet forventes at slutte klokken 20.15. 

Formand Flemming Fuglede Jørgensen vil på generalforsamlingen berette, hvad Bæredygtigt Landbrug har opnået det seneste år, og så skal generalforsamlingen nå frem til, hvad foreningen skal arbejde med fremover. Der vil herudover være indslag fra forsker ved Aarhus Universitet Charlotte Kjærgaard omkring effekten af målrettet regulering, og så vil landbrugsordfører for Liberal Alliance, Mette Bock og fødevareordfører for Venstre, Erling Bonnesen, bidrage med politiske oplæg.    

Programmet for generalforsamlingen følger herunder, med forbehold for ændringer:

14.00 Dørene åbnes

14.30 Bæredygtigt Landbrug festligholder, at der er er kommet et paradigmeskifte i landbrugspolikken med fadøl, vand og snitter.

15.00 Foredrag ved Charlotte Kjærgaard, DCA Aarhus Universitet. Overskriften for foredraget er: ”Målrettede virkemidler – kan vi opnå målsætningen. ”

15.30 Debat

16.00 Generalforsamling

18.30 Middag

19.15 Oplæg ved MF Mette Bock og MF Erling Bonnesen

19.45 Generel debat og debat med politikere

20.15 Slut 

Vi forventer en spændende eftermiddag og aften, hvor deltagerne efter mødet tager hjem til bedrifterne fulde af optimisme og med mod på en fremtid for dansk landbrug.

Herunder kan du se det fulde program for selve generalforsamlingen den 1. marts:

Generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug, tirsdag den 1. marts 2016 kl. 16.00 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af foreningens regnskab
 4. Budget for indeværende år
 5. Debat
 6. Forslag fra medlemmer. 
  Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Bestyrelsen ønsker vores vedtægter diskuteret, eventuelt taget op til revision.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er Flemming Fuglede Jørgensen, Jens Iversen og Peter Kiær. Alle modtager genvalg. Nuværende suppleanter er alle valgt for en 2 årig periode sidste år. Forslag skal stilles skriftligt og med skriftligt samtykke fra kandidaten og være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
 8. Valg af revisor. Per Henrik Larsen, PwC – revision. Modtager genvalg
 9. Eventuelt

Link til indkaldelse til generalforsamlingen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top