Landbrugspakken til gavn og glæde

I den sidste vintermåned blev en landbrugspakke stemt igennem Folketinget. Her i den første forårsmåned glæder vi landmænd os til, at bringe pakken ud i praktisk anvendelse.

goedning

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand 

Pakken betyder meget for både afgrødernes trivsel og for kvaliteten af de produkter forbrugerne aftager.

Landbrugspakken betyder mere gødning til vore udsultede afgrøder og marker. Det betyder, at vore afgrøder vil indeholde mere protein til glæde for føde og foder, og samtidig er den et gode for naturen. Gødning er planternes næring, kvælstof (N) er byggestenen til aminosyrer og protein. Mere gødning vil derfor betyde større og stærkere planter – der er i stand til bedre at spise gødningen op, ligesom planterne kan optage mere CO2.

Den merudledning af kvælstof, der har været debatteret så voldsomt op til pakkens vedtagelse, er et beregnet tal, og betyder, med det højeste tal der er nævnt i debatten, en merudledning på 200 g pr. kystkilometer. Og så er bl.a. det store fald i husdyrproduktionen, som vi desværre oplever i denne tid, ikke taget med i beregningerne af antal dyreenheder. Det ville påvirke beregningerne i nedadgående retning.

Vi landmænd har i en lang årrække mistet op til 2.000 kr. pr. ha på grund af manglende gødning og vi har måttet erkende, at vore afgrøder ikke levede op til de kvalitetskrav moderne mennesker naturligvis stiller til indhold af protein i deres mel, gryn og brød. Det kan vi bedre nu. Også derfor er Landbrugspakken så vigtig et vendepunkt.

Vi kan også glæde os over, at den gamle landbrugsregulering baseret på model-beregninger snart vil være fortid. For den nye landbrugspakke indvarsler et paradigmeskifte, der betyder, at landbruget – og alle andre – nu bliver målt på sine udledninger i stedet for beregnet. For os i landbruget er det godt nyt. Vi har de fleste steder, hvor man har igangsat autoriserede målinger, set udledninger, der ligger langt under beregningerne. Målingerne viser sig samtidig, at hvor resultaterne ligger højt, kan der ofte påpeges kilder udenfor markfladen som årsag, det kan være fra staldanlæg, det kan være fra by- eller hus-spildevand. Når det bliver klarlagt, præcis hvor disse for store udledninger stammer fra, kan vi fremover få dem bremset ved en målrettet indsats. Dette betyder samlet set, at landbrugspakken giver et kvalitetsløft for både landbruget, forbrugeren og for naturen.

Scroll to Top