Første slag vundet i kampen mod gebyrer

Fødevarestyrelsen suspenderer forældelsesfrist – sådan som bl.a. Bæredygtigt Landbrug har krævet

Cows on green Grassland, typical Bavarian Church in Background

Det kunne betale sig for Bæredygtigt Landbrug, Danske Svineproducenter, Danske Mælkeproducenter, Danske Slagtermestre og SamMark at forfølge en sejr ved EU-Domstolen.

Foreningerne har på medlemmernes vegne sendt et forslag til en suspensionsaftale til Kammeradvokaten i forbindelse med 133 gebyrordninger, der er ophængt på den samme EU-forordning, der tidligere har dannet baggrund for Danske Slagtermestres og Kødbranchens Fællesråds sejr ved EU-Domstolen. Nu meddeler Fødevarestyrelsen, at den har besluttet at suspendere forældelsesfristen for visse krav om tilbagebetaling af gebyrer.

Millioner tilbage, tak!

”Vi er tilfredse med, at man reagerer så hurtigt på vores henvendelse. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få de mange millioner uretmæssigt indkrævede kroner tilbage i fødevareproducenternes likviditet”, siger Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Hvorfor fortsætter opkrævningen?

Direktøren understreger dog, at reaktionen fra myndighederne kunne have været endnu bedre:

”Vi er utilfredse med, at man tilsyneladende fortsætter opkrævningen af alle disse gebyrer uanfægtet. Især når man allerede nu – takket være EU-dommen – ved, at priserne ganske givet må reduceres”, lyder det fra direktøren.
EU-dommen fra forleden fastslog, at Fødevarestyrelsen ikke var berettiget til at opkræve gebyrer til finansiering af uddannelsen som tilsynstekniker i Kødkontrollen.

Bæredygtigt Landbrug vil sammen med de øvrige organisationer i samarbejdet have hele området gennemgået med en tættekam, idet mange af de 133 gebyrordninger er rettet direkte mod foreningernes medlemmer. Suspensionsordningen skal forhindre, at noget af tilbagebetalingen kan blive forældet, mens man kommer til bunds i de relevante gebyrordninger.

Konsekvenser skal undersøges

”Fødevarestyrelsen og departementet vil sammen med Kammeradvokaten og andre relevante myndigheder undersøge konsekvenserne af dommen. Derfor har vi besluttet at suspendere forældelsesfristen fra dags dato, så vi undgår unødige sagsanlæg, og erhvervet undgår unødige omkostninger”, siger adm. direktør i Fødevarestyrelsen, Esben Egede Rasmussen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top