Plads – også til mennesker i naturen

Naturen er hovedperson på Naturmødet de næste tre dage – som naturen er hovedperson for vi landmænd alle 365 dage om året. Vi landmænd lever i naturen, af naturen og med naturen – og vi tager mange initiativer for naturen.

flemming-fuglede-paa-naturfolkemoede

Tale af Flemming Fuglede Jørgensen, formand BL ved åbningen af Naturmødet

Vi håber, at dette Naturmøde vil rette op på det sidste halve års debat, hvor hele Danmark i en uendelighed har hørt om nitrat – gylle og ødelæggelser. Katastrofe-magerne har haft næsten ubegrænset sendetid. Desværre har sandhedsværdien og realiteterne været undertrykt.

Derfor er det et fremragende initiativ Hjørring Kommune har taget med Naturmødet – og jeg vil opfordre alle til aktivt at gå ind i de mange diskussioner, der kommer til at foregå på scenerne, ude på pladserne, på de mange stande og på de spændende ture. Se jer om i Vendsyssels spændende natur – og I vil forstå, hvorfor vi Vendelboer ikke er stolte af at være Vendelboer – vi er taknemlige.

Naturen fylder i hele Danmark – Landbruget er en god del af denne levende natur.

Se ned i landbrugsjorden, det er en levende organisme, jorden myldrer af liv, med regnorme, smådyr og biologiske processer.

Uden den levende jord havde vi ingen landbrug. Ingen mad. Landmænd værner om den sprællevende jord – hvis det står til landmændene, bliver jorden hverken udpint, druknet eller ødelagt på anden måde – hvis altså kommunen renser vore vandløb op – så også vandløbene kan risle af sted fulde af liv.

Over jorden har vi en anden og ligeså vigtig natur med blandt andet fugle, insekter, harer, og hjortevildt.

Hvis nogen mener, at en hvedemark er en biologisk ørken, skulle de fortælle det til musvågen, der tager harekillinger på marken – eller til mågen, der forlyster sig i regnorme, når jorden pløjes.

Afgrøderne på marken er helt afgørende for Danmarks CO2 regnskab. Sunde, stærke planter på marken er små vidunderværker, der optager så meget CO2 til gavn for klimaet, at de kan løse Danmarks CO2 udfordring.

Lige nu står kornmarkerne grønne og rapsen gul – det er natur så det basker. – Den natur lever side om side med den mere uberørte natur. De to former for natur supplerer hinanden – vi skal værne om begge. Der er 100 procents berøringsflade.

Jeg har glædet mig til debatterne her i Hirtshals. Bæredygtigt Landbrug har en stand – også der er vi klar til den direkte debat.

Skal vore børn og børnebørn producere sunde fødevarer, kræver det et opgør med den herskende, politisk tankegang. Vi kan ikke blive ved med at hente fødevarer fra jorden – uden at tilføre næringsstoffer, struktur og gødning. Vi skal have en levende jord. Naturen skal beskyttes – passes – benyttes. Og udvikles.

Debatten op til mødet har i høj grad handlet om, hvad der er plads til i den danske natur – er det bævere, elge, ulve, flåter og elefanter?

I Bæredygtigt Landbrug mener vi, at der skal være plads til mennesker – så de kan gå, cykle, ride og løbe gennem naturen. Der skal være plads til jagt og fiskeri. Der skal være stier og shelters, hvor folk kan færdes – hvor de kan opleve og føle naturen. Kun derved opstår den ægte naturglæde og naturforståelse. Den får man ikke gennem bøger på stenbroen.

Så velkommen i naturen.

En stor tak til Hjørring Kommune og Friluftsrådet for dette naturfolkemøde – hvor det er lykkes at få nogen af de mere teoretiske naturfolk ud til Produktionsdanmark – her hvor fiskernes hav og landmændenes marker mødes ved klit, agerland og skov.

Jeg håber, at også du Gitte Seeberg har nydt det levende landskab på vej her til.

Forude venter nogle spændende dage med mange diskussioner.

Hvor vi natur-aktører skal blive klogere på hinanden. Og på den natur, vi alle sammen holder af.

Danmark er både smukt, levende og produktivt.

Rigtig god debat.

Scroll to Top