“Uden for enhver tvivl!” Virkelig?

Det er vanskeligt at debattere med en professor. Sådan én er jo klog. Men lad os tage en af dem på ordet…

bornholmsk-gård-1000

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør for Effektivt Landbrug

Når man på et teoretisk plan taler om et menneskes troværdighed, benytter man ordet etos. Og jo tungere etos, man kan tale med, desto større lydhørhed.
Etos er således den tillid, man som tilhører kan have til den person, som ytrer sig. Men etos knytter sig ikke kun til den talende eller skrivende person. Etos knytter sig også til det, vedkommende repræsenterer i form af stilling eller fag.

“Dansk landbrug har hovedansvaret…”

Derfor er det vanskeligt at debattere med en professor. Sådan én er jo klog. Men lad os tage en af dem på ordet.
Professor Stiig Markager fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet for eksempel. Under debatten om landbrugspakken var meldingen fra professoren, at ”Kvælstof er den afgørende fakta for havmiljøet. Det er uden for enhver tvivl. Og dansk landbrug har hovedansvaret for udledningen af kvælstoffet til vandmiljøet. Det er faktum”.
Måske fordi den gode Markager er professor, spurgte ingen i tv-udsendelsen, hvor dette blev sagt, ind til, om det nu også er rigtigt. Men ”uden for enhver tvivl”. Virkelig? Og er det også rigtigt, når professoren tages til indtægt for, at han i forskerverdenen i Danmark og internationalt ikke oplever faglig uenighed omkring, hvad kvælstof betyder for vand- og havmiljøet. Og når han siger: ”Det er helt entydigt, og der er ingen diskussioner om det”. Virkelig?

Ikke alle er enige med Markager

Nej, det er bestemt ikke rigtigt. Både herhjemme og i udlandet er der en række fagfolk, der er uenige med Stiig Markager. Blandt andet om, hvor næringsstofferne kommer fra, og hvor stor indflydelse vi selv har på det omkringliggende hav og dets miljøtilstand. Ja, nogen afviser ligefrem, at kvælstof har den store betydning, som den tillægges i Danmark. Det er således ikke ”uden for enhver tvivl”.
Ej heller er det ”entydigt” eller ”uden for diskussion”, at Markager har ret. I Sverige har lærde folk længe undret sig over den danske tilgang til miljøudfordringerne. Og opfordret til, at man fik en mere international tilgang til tingene. Men det kan selvsagt være svært at ændre kurs, hvis man blindt har tillid til, at tunge stemmer i miljødebatten har ord, der ikke er til diskussion.

Tak til dem, som udfordrer holdningerne

Derfor kan man glæde sig over, at der er aktører, som kan og vil udfordre disse urokkelige holdninger juridisk. For de, der gør det, står pludselig med et stærkt etos og stor troværdighed, når man bevæger sig ind på det juridiske fagområde. Her skifter etos-vægtloddet så at sige. Og så kan tingene pludselig flytte sig. Det er før set.

(Indlægget har været bragt som leder i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top