Modellerne for kvælstof er utroværdige

Jammerbugt-sagen bør betyde en gennemgang af reguleringen af dansk landbrug, mener natur- og miljøkonsulent.

minivaadomraade-soeboerg-2014

Natur- og miljøkonsulent Carsten Aarup fra Agrinord mener, at de opsigtsvækkende resultater af målingen af kvælstof hos landmand Bjarne Søborg i Jammerbugt Kommune, bør betyde en gennemgang af reguleringen af den måde dansk landbrug bliver reguleret på.

”De seneste ti år har vi arbejdet med et system, hvor modellen har givet os resultaterne. Min opfattelse var, at det resultaterne passede inden for rimelighedens grænser. Men det her sætter ikke bare et kæmpestort spørgsmålstegn ved denne model. Men også ved andre modeller”, siger natur- og miljøkonsulent Carsten Aarup fra Agrinord.

I den konkrete sag målte forskere fra Aarhus Universitet, at den reelle udledning var på 10,36 kg kvælstof pr. hektar, mens modellen sagde 63,3 kg pr. ha. Der er i resultaterne taget hensyn til, at det ikke er alt vand, der kommer gennem drænrørene, men det kan ikke forklare den enorme forskel.

Carsten Aarup har været meget aktiv i sagen og har hjulpet med tekniske beregninger og kontakt til kommunen, så han kender det hele ned i detaljerne, og resultaterne overrasker ham meget.

”Jeg kan se, at der er en kæmpestor forskel, i forhold til det modelberegningerne viser. Jeg har ikke kunne finde anden forklaring end, at modelberegningen er helt forkert”, siger Carsten Aarup, der stiller sig spørgende over for brugen af modellen:

”Spørgsmålet er så, om der overhovedet er steder, hvor modellen rammer rigtigt. Hvordan kan man forklare forskellen? Hvorfor har vi et system, der rammer så skævt hos Carsten Søborg?”

Dansk Naturfredningsforening har meldt ud, at de vil klage over Jammerbugt Kommunes afgørelse, om at lægge konkrete målinger til grund for miljøgodkendelser. Det ser Carsten Aarup frem til.

”Det vil egentlig være stærkt, hvis Dansk Naturfredningsforening klager, for så kommer den ind til Natur- og miljøklagenævnet. De er nødt til at tage stilling til, hvad der er rigtigt og forkert, og så vil det danne præcedens”, siger han.

Hvis der er faldet en afgørelse fra Natur- og miljøklagenævnet, så vil flere kommuner følge Jammerbugts eksempel, end hvis der ikke kommer en klage.

Men resultaterne i Jammerbugt har fået Carsten Aarup til at se kritisk på reguleringen af dansk landbrug. Som natur- og miljøkonsulent arbejder han også med andre områder end kvælstofudledning, og sagen hos Bjarne Søborg giver ham grund til eftertanke.

”Hvordan med modellen for ammoniakfordampning? Regner den rigtigt? Det tror jeg ikke efter det her. Jeg håber, at nogen erkender, at vi ikke kan leve med det her. Vi er nødt til at have en ordentlig regulering af landbruget i Danmark”, siger han.

Det er den enkelte kommune, der afgør, om de vil bruge modellen for kvælstof, eller om de vil lægge konkrete målinger til grund. Alligevel mener Carsten Aarup, at der skal ske ændringer på et højere niveau.

”Jeg håber, at det får den betydning, at man fra centralt hold i København siger, at det system, vi kører med i dag, ikke fungerer. Vi skal have et nyt system”, siger Carsten Aarup.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top