100.000 kr. er af “mindre betydning”

Den rapport fra Københavns Universitet, der fejlagtigt er brugt som bevis på, at dansk landbrug ikke har problemer med rammevilkår, vurderede et forhold til at have "mindre betydning". Forskellen var en ekstraregning på 100.000 kr. om året

penge1000x400

Rapporten fra IFRO i 2012 er udråbt til at have klare konklusioner om rammevilkårene for dansk landbrug. En gennemlæsning viser det modsatte.

Rapporten ”Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår” fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet er udråbt som et bevis på, at rammevilkårene for dansk landbrug ikke er anderledes end i andre lande. Men som vi skrev mandag, så forklarer en af forfatterne bag rapporten, seniorforsker Kim Martin Lind, at den slet ikke undersøger rammevilkårene på et niveau, der gør, at man kan drage nogen konklusioner.

Kun få rammevilkår undersøgt

Overordnet er der to forhold, der gør, at dette ikke er muligt. Det ene er, at kun få rammevilkår bliver undersøgt i rapporten.

Rapporten oplister en række vilkår, der har betydning for dansk landbrug. For svineproduktion er der 10, og rapporten undersøger tre. For planteproduktion er der også 10, og syv bliver undersøgt. For malkekvæg er 15 forhold oplistet, og tre bliver undersøgt. Rapporten konkluderer, at en række forhold reelt er umulige at sammenligne økonomisk, og nogle af dem, der bliver undersøgt, ender ud i vage formuleringer og ikke konkrete økonomiske vurderinger.

”Der er nogle specifikke rammevilkår, der er udvalgt for at se forskellen mellem for eksempel Danmark og Holland eller Danmark og Tyskland. Det kan man udregne for en bestemt type bedrift, og et specifikt rammevilkår, og så kan man godt komme med bud på, hvad forskellene betyder. Men derfra og til at gange op for hele landbruget, kan man ikke”, siger Kim Martin Lind.

Kvælstofreguleringen bliver for eksempel vurderet til at have stor betydning for planteavlere, og vurderingen var i 2012 et tab på 260.000-310.000 kr. for en dansk landmand i forhold til England. Her skal det bemærkes, at IFRO i 2016 har ændret sin generelle vurdering af de økonomiske konsekvenser af kvælstofregulering. Den bliver i dag vurderet til at betyde langt mere.

“Det er skøn”

Forskerne lavede på forhånd skøn af, hvor meget de enkelte vilkår betød og delte dem op i tre grupper – stor, mindre og lille betydning.

Disse vurderinger af forholdene er ikke præcise, men vurderinger, forskerne har lavet, før de konkret har vurderet dem.

”Det er skøn. De er ikke hugget i sten, men den fornemmelse vi har ved at arbejde med det her område”, siger Kim Martin Lind, der er en af forfatterne bag rapporten.

Det er helt naturligt med den slags usikkerheder, men det betyder også, at der kan ligge overraskelser i de forhold, der ikke bliver undersøgt.

De 15 rammeforhold for malkekvægbrug bliver alle skønnet til at have mindre eller lille betydning. Rapporten undersøger reglerne for anvendelse af dyrlæge og medicin i forhold til Holland. Dette forhold, som de i rapporten skønner har ”mindre betydning”, løber op i 100.000 kr. om året i ekstra udgifter for danske landmænd.

Men netop her kommer det andet problem med at udlede generelle konklusioner af rapporten. På intet tidspunkt sammenligner den med mere end et enkelt andet land ad gangen. Det skyldes manglende ressourcer, fortæller Kim Martin Lind.

Intet grundlag for generelle konklusioner

Der er altså slet ikke lavet en egentlig international sammenligning. Det er udvalgte rammevilkår for udvalgte lande, der bliver undersøgt.

Så der er grund til at fremhæve rapportens egen vurdering af muligheden for at lave generelle konklusioner om rammevilkår.

”De beskrevne analyser baseret på dels tre udvalgte case bedrifter, dels konkrete rammevilkår i tre andre EU lande giver ikke grundlag for at udlede mere generelle konklusioner vedrørende forskellene i rammevilkårene mellem dansk landbrug og landbruget i andre lande”.

Læs mere her: KU-forsker undsiger falske konklusioner på rammevilkårsrapport

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top