BL i samarbejde med Økologisk Landsforening

Bæredygtigt Landbrug og økologer i fælles kamp for at lade landskabselementer tælle som miljøfokusområde

karin-dinesen

Det er ikke hverdagskost, at Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug og Økologisk Landsforening har fælles dagsordener. De to foreninger er imidlertid nu gået sammen om et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der bliver bedt om at godkende eksempelvis levende hegn, grøfter og skel som miljøfokusområde (MFO).

”Det kan komme såvel landbruget som naturen til gavn. Hvis man vælger fortsat ikke at ville udnytte denne mulighed i Danmark, sidder landbruget tilbage med regningen – og naturen kommer under unødigt pres”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Karin Dinesen, som har formidlet samarbejdet med økologerne.

17 andre lande gør det

Brevet til miljø- og fødevareministeren er underskrevet af BL’s formand Flemming Fuglede Jørgensen og formand Per Kølster fra Økologisk Landsforening.

De to gør i skrivelsen ministeren opmærksom på, at 17 lande i dag anvender landskabselementer til at opfylde MFO-kravet, og at de to organisationer stiller sig uforstående overfor, at Danmark ikke gør det samme.

En ændring af gængs praksis i Danmark vil betyde en væsentlig administrativ og økonomisk lettelse for landmændene og komme småbiotoperne og landbrugslandskabet til gode. Der er derfor – hedder det i brevet – en fælles interesse for både landmænd og natur i at udnytte muligheden for at lade landskabselementer opfylde MFO-kravet.

Billigere at fjerne småbiotoperne

Formålet med etablering af MFO-arealer er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealer. Ved at udnytte landskabselementerne til at opfylde MFO-kravet vil landmændene ifølge BL og ØL opleve at blive honoreret for at give plads til landskabselementer på og i tilknytning til deres produktionsarealer.

”Med de nuværende regler er det billigere for landmanden at fjerne småbiotoperne fra bedriftens arealer. Det er helt naturligt for os at samarbejde med Økologisk Landsforening, når vi har fælles interesser – og det har vi tydeligvis her”, lyder det fra Karin Dinesen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top