COWI-rapport overser en lille milliard

COWI-rapporten fra 2015 er blevet overhalet af nyere tal og virkeligheden

protein

Konsulentfirmaet COWI’s rapport fra 2015 undervurderer den økonomiske betydning af gødskningsreduktioner og deres betydning for proteinindholdet i korn.

Sensommeren hav været slagplads for rapporter om rammevilkår for dansk landbrug. Fra flere sider har den CBS-rapport, der viste, at dansk landbrug har klart dårligere betingelser end i de omkringliggende lande, været angrebet. En rapport fra Københavns Universitet (IFRO) og en rapport fra COWI er blevet fremhævet som bevis på, at dansk landbrug ikke er dårligere stillet. Som vi tidligere har vist, så siger IFRO-rapporten intet generelt om rammevilkår, men heller ikke konsulentrapporten fra COWI imponerer. Tallene i rapporten stemmer ikke med dem, der kommer fra andre sider.

”Det sætter stort spørgsmålstegn ved det arbejde, der ligger bag ved Cowi-rapporten. Fundamentet er ikke i orden. De har slet ikke lave en seriøs research”, siger faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

Rapporten vurderer, at gødskningsreduktionerne rammer dansk landbrug med 480-975 mio. kroner. Men tidligere i år har Københavns Universitet været ude med et bud, der sagde 1,3-1,8 mia. kr. De påpeger dog, at det er et usikkert skøn. Tallet ligger på linje med SEGES, der har vurderet tabet ved gødskningsreduktioner til at være 1,6 mia. kr. Det er altså en forskel i underkanten af en mia. kr. om året.

Samtidig bygger rapporten på en forventning om, at proteinindholdet kun vil stige 0,5 %, hvis landmændene ikke var udsat for gødskningsrestriktioner. Foreløbige tal fra SEGES viser, at vinterbyg har en stigning i proteinindholdet på 1,0 procentpoint fra 8,4 % i 2015 til 9,4 % i 2016. Proteinindholdet har betydning for den foderværdi kornet har for landmanden. Prisen ændres med 3-4 kr. pr. 100 kilo korn pr. procent protein.

”De undervurderer klart den påvirkning som gødskningsreduktionerne har. Det hører ingen steder hjemme. I Sydsverige, hvor man har samme klima som i Danmark og bruger de samme sorter, har man ikke oplevet det samme fald i proteinindholdet som i Danmark. COWI har simpelthen taget fejl”, forklarer Jørgen Evald.

Stigningen på 1,0 procentpoint er efter Jørgen Evald Jensens vurdering kun første skridt. Der vil i de kommende år ske en fortsat stigning som følge af, at det tildelte kvælstof, der ikke bliver direkte optaget i afgrøderne, bliver indlejret i det organiske materiale i jorden. Det vil så påvirke afgrøderne fremover. Samtidig vil fødevare- og landbrugspakken først slå helt igennem i 2017. Proteinindholdet er da også faldet med 2,5-3,0 procent siden slutningen af 1980’erne.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top