Mere kvælstof på marken har ingen effekt på vandmiljøet

Nordjysk forsøg viser, at der ikke er nogen miljømæssig grund til at reducere landbrugets kvælstoftilførsel

landskab-hvede-juli-16-1

Der er intet belæg for at være bange for Landbrugspakken – der bl.a. giver danske landmænd lov til at gødske lidt mere.

Det viser et nordjysk forsøg, som det landbrugsfaglige videns- og innovationshus Seges står bag i samarbejde med Landbo-Nord. Konklusionen er ifølge avisen Nordjyske, at kvælstoftilførslen skal øges betydeligt mere end det, der er tilladt med Landbrugspakken, inden det giver problemer for udledning i vandmiljøet.

Minimal merudvaskning

”Resultatet er fuldstændig på linje med det, de seneste to års resultater i det selvsamme forsøg viste. Der sker stort set ingen merudvaskning. Og det er en meget troværdig undersøgelse, fordi man måler fra de dræn, der ligger under hver eneste parcel”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen.

Seges og LandboNord har både i 2013/2014, 2014/2015 samt i 2015/2016 målt kvælstof-koncentrationerne i drænvand under en mark med vinterhvede. Marken blev opdelt i en række områder, der blev gødsket med forskellige mængder kvælstof, hvorefter drænvandet blev undersøgt.

Landbrugspakken er altså ikke ”sort”

Resultatet viser, at det kun giver en meget lille ekstra udvaskning, når man øger mængden af kvælstof fra de 165 kilo per hektar, der var tilladt inden Landbrugspakkens vedtagelse, til de omkring 200 kilo, der er grænsen efter vedtagelsen af de nye regler. Først ved 250 kilo kommer en betydende merudvaskning.

Ifølge Seges kan man konstatere, at der først sker en betydelig merudvaskning, hvis man tilfører en fjerdedel mere kvælstof end den mængde, som den enkelte landmand har økonomisk interesse i at bruge.

”Så nu kan al snak om en sort landbrugspakke høre op”, siger formanden for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, til Nordjyske.

Uden skadelig virkning for miljøet

Jørgen Evald Jensen er helt enig:

”Det er selvfølgelig ærgerligt for fordomsfulde miljøaktivister og landbrugsfjendske politikere, at undersøgelsen viser det, den viser”, siger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør.

”Men nu må det vist være slået fast med syvtommersøm, at der ikke er noget i vejen for at lade os konkurrere på lige fod med landmændene i de omkringliggende lande. Landbrugspakken giver os bare lov til at give jorden og planterne den næring, der er behov for – uden skadelig virkning for det miljø og den natur, som også vi landmænd gerne vil værne om”, tilføjer Jørgen Evald Jensen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top