Spring ud i virkeligheden, DN!

Nej tak til modellernes teorier – ja tak til reelle målinger, lyder det fra BL’s formand

flemming-nov-2012-hjemmeside2

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand, Bæredygtigt Landbrug

Jammerbugt Kommune i Nordjylland gav først på sommeren en miljøgodkendelse til et landbrug på basis af målinger af kvælstofudledninger. Det var første gang, det skete. Indtil nu er sådanne miljøgodkendelser givet på basis af modeller baseret på beregninger. Ikke uventet har Danmarks Naturfredningsforening anket denne sag. Vi venter nu på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. 

Imens kan man undre sig. Århus Universitet har stået for målinger det pågældende sted, men selve drænvandsmålingerne er over tre år foretaget af landboforeningerne i samarbejde med Seges. Resultaterne fra drænvandsprøverne talte deres klare og eget sprog, gennemsnitligt var udvaskningen hos landmændene i forsøget ved sidste måling blot på 5,6 mg/L. Det svarer til en tredjedel af de 15,2 mg/L, modellerne havde beregnet, at der blev udledt i området.

Det er absurd, at et erhverv, der ønsker at blive målt, til stadighed bliver reguleret med beregninger. Alle andre steder måler man jo – og måleredskaberne bliver bedre og bedre. Vi kan alle se det fornuftige i, at en læge tager blodprøver – i stedet for at beregne sig frem til, hvordan blodet hos den enkelte ser ud efter alder, højde og drøjde.

Naturfredningsforeningen taler i denne sag bekymringsindustriens interesser. Der spredes frygt – frygt for hvad vi selv kan se og måle. Det giver magt og arbejde til de, der vil have en modelbaseret, teoretisk virkelighed.

Hvad er det for kræfter, der siger, at det er svært at måle? Hvad er det for stærke interesser, der hele tiden understreger, at beregninger er bedre end målinger? Hvad er det for kræfter, der hele tiden prøver at komplicere målinger og vedvarende kræver, at der skal benyttes dyrere og nyere metoder? Metoder, der lige skal udvikles bedre. Hele miljøområdet er gennemsyret af store og komplicerende beregninger, der tilgodeser dyre skrivebordsdrenges dramatiske opfattelse af en naturtilstand, der ikke kan genkendes i virkelighedens verden. Vi bliver spundet ind i et net af mistillid til målinger og egne observationer. Det er uværdigt for et demokrati. Hvilke motiver ligger bag? Bæredygtigt Landbrug ønsker, at fremtidens miljøgodkendelser bliver baseret på virkelighedens målinger frem for modellernes teorier.

Scroll to Top