BL-advokat: Intet at afsløre om Fuglede

Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen, går nu i rette med Informations artikel sidste weekend, der beskyldte Flemming Fuglede Jørgensen for korruption

hans_sonderby

Under overskriften “Formand for Bæredygtigt Landbrug afsløret i tvivlsom dobbeltrolle” lader dagbladet Information flere personer rette drøje angreb på Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fugledes troværdighed. Det strider ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen, imod de presseetiske regler, og han kalder avisens journalistik for mikrofonholderi.

Der er ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen intet at afsløre, fordi Flemming Fuglede ifølge ham har fulgt den korrekte praksis, som er anvendt fast i årevis, og pengene er end ikke gået til Bæredygtigt Landbrug, men derimod til uddannelses- og forskningsinstitutionen CBS.

Hans Sønderby Christensens kritik af Informations beskyldninger er helt på linje med både formanden for Økologisk Landsforening samt Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer, som begge i Maskinbladet har redegjort for, at fremgangsmåden i den konkrete sag er i overensstemmelse med fremgangsmåden i alle tilsvarende sager samt i overensstemmelse med den vejledning, som bestyrelsen arbejder efter.

Ikke god presseskik

”Økologisk Landsforening har modtaget cirka 50 mio. kr. til sig selv, selvom de har siddet med ved bordet, og Landbrug & Fødevarer har i samme periode oppebåret 0,5 milliarder kr. til sig selv, selvom også L&F selv sidder med og beslutter det”, siger Hans Sønderby.

Det får ham til at udtale sig kritisk om journalistikken hos Information:

”Det er problematisk, at dagbladet med sin vinkling og artiklens indhold udviser manglende respekt for god presseskik”, siger han.

Han vurderer, at Information har undladt at efterprøve de agtelsesforringende synspunkter, som fremgår af artiklen, selvom netop det krav fremgår udtrykkeligt af de presseetiske regler.

”Man har heller ikke udvist relevant kritisk sans overfor kilden til artiklen. Det står klart for enhver, at formålet med at levere kradse postulater om Flemming Fugledes troværdighed til Information er at flytte fokus fra en rapport fra CBS, som viser det moderne landbrugs udfordringer med politiske særregler. Information agerer rent ud sagt ukritisk mikrofonholder for det moderne landbrugs politiske modstandere”, mener Hans Sønderby Christensen.

Burde efterprøves

”Når der i den virkelige verden ikke er noget at udsætte på formandens ageren, må jeg konkludere, at formålet kun kan være politisk. Det kan ikke passe, at et stort, dansk dagblad kan postulere, at en ikke-afsløring er en afsløring, og tillade modstandere at bruge ord som korruption i sine spalter”, siger Hans Sønderby.

Han henviser til, at ifølge de presseetiske regler skal oplysninger, som kan virke agtelsesforringende for Flemming Fuglede, efterprøves i særlig grad, inden de bringes.

”Den regel er efter min vurdering klart tilsidesat, eftersom man har valgt at postulere en afsløring, som ikke er en afsløring, og eftersom man har ladet markeringsivrige personer udtale, at formandens ageren er korruption”, siger advokaten.

”Flemming Fuglede er ingen tøsedreng, så den slags preller naturligvis af på ham, men det er uacceptabelt, at primærlandbrugets væsentligste stemme forsøges trådt under fode med mikrofonholderi”, siger Hans Sønderby Christensen.

(Artiklen har også været bragt på www.maskinbladet.dk).

Scroll to Top