Hvorfor undersøges fjordene ikke for forurenende stoffer?

Tåbeligt at landbruget igen udstilles som syndebuk, lyder det fra BL’s næstformand

rosendal-1000x400

Af Peter Rosendal, næstformand for Bæredygtigt Landbrug

Det skriger til himlen, at landbruget – igen – er blevet gjort til syndebuk for iltsvind i fjordene. Denne gang også hvad angår fjorden ved Haderslev, hvor et medlem af Folketinget endog henviser til Landbrugspakkens gødningsnorm som en forklaring.

Jeg er selv gårdejer i Jordrup lidt udenfor Kolding og vil skam gerne levere rent vand. Og det gør jeg også.

Kommunernes beskidte vand fortyndes med vores rene vand

Det vand, der kommer fra mine arealer og som hele landet nyder godt af, er rent, og jeg drikker det direkte – både fra undergrunden men så sandelig også fra dræn, der kun afvander landbrugsarealer. Det rene vand, som jeg bringer ud i danske vandløb, er nødvendigt for, at man kan fortynde spildevand og øvrigt vand fra befæstede arealer, ellers kunne der ikke leve smådyr i vandløbene, ej heller i vores fjorde. Og det er jo det, der er så grotesk: Der er kun tilladelse til at lede kommunernes beskidte spildevand ud i fjorde og have, fordi dette vand bliver fortyndet med vores rene vand. Alligevel fremstilles landbruget som det sorte får…

Masser af giftstoffer

Hvorfor ”dør” fjordene?

At der er næringsstoffer er en forudsætning for et biologisk mangfoldigt system. Se bare de mange naturfilm, der vises i tv, hvor næringsstoffernes grundlag for biodiversiteten lovprises.

Som det fremgår af en artikel her på hjemmesiden, skyldes iltsvindet bl.a. et dokumenteret naturligt og tilbagevendende fænomen som følge af varmere vejr.

Men de uanede mængder af giftstoffer, der er særdeles farlige for de små vandlevende organismer, bør også i fokus: Forurenende stoffer som medicinrester og hårfarvemidler dræber disse organismer, som lever af at spise algerne. Alligevel har myndighederne undladt at undersøge for alle disse giftstoffer – selv om det faktisk er et ufravigeligt krav i vandramme-direktivet, at man kontrollerer for specifikke forurenende stoffer.

Myndighedernes passivitet

Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at 122.000 kubikmeter spildevand eksempelvis lukkes direkte ud i Lillebælt og Kolding Fjord som følge af et ledningsbrud i Kolding Kommune, og at den lokale miljøvagt ikke reagerer på dette tre dages udslip. Yderst kritisabelt, da der er tale om et uheld og ikke bare et overløb. Naturstyrelsen har som myndighed overfor spildevandsselskaberne ikke forsøgt at stoppe udslippet eller begrænse miljøpåvirkningen men har kun bedt spildevandsselskabet om selv at udtage en prøve af det beskidte vand.

Mit generelle råd: Undersøg påvirkninger af de giftstoffer, som alle danskere benytter, og som udledes gennem spildevand!

Det vand, vi landmænd leverer, er det rene vand – og det øvrige vand bliver af uransagelige årsager slet ikke undersøgt…

Scroll to Top