BL hilser ny regering velkommen

Landbrugsorganisation glæder sig over sammenhold i blå blok og et fortsat samlet miljø- og fødevareministerium

hans3

Den nye VLAK-regering hilses velkommen af Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug. Det skyldes ikke mindst, at en bredere og stærkere borgerlig regering dermed har set dagens lys.

”Blåt sammenhold og enighed er til landbrugets bedste”, konkluderer BL-direktør Hans Aarestrup.

Han glæder sig over, at den nye regering bevarer det samlede miljø- og fødevareministerium. Og at man med det nye regeringsgrundlag fastholder samtlige initiativer i relation til Landbrugspakken – ligesom der i grundlaget tales om nødvendigheden af en stærk fødevare- og landbrugssektor samt om en øget satsning på dansk gastronomi.

Da ministeren for miljø- og fødevareområdet fortsat hedder Esben Lunde Larsen (V), er der ikke lagt op til de store ændringer på dén front. Hans Aarestrup siger, at BL naturligvis vil opretholde sin dialog med minister og ministeriet – og understreger samtidig, at foreningen fortsætter sin kamp for ordentlige vilkår og betingelser i relation til bl.a. efterafgrøder.

”Vi er rigtig glade for Landbrugspakken. Og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at den ikke bliver udvandet. Vi er blevet stillet fuld kompensation for frivillige efterafgrøder i udsigt, og det holder vi naturligvis også den nye regering op på”, lyder det fra Hans Aarestrup.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top