BL: Tilrettet landbrugspakke er unødvendig

Bæredygtigt Landbrug er skuffet over regeringens aftale med EU og kalder planen tæt på umulig at gennemføre

olieraeddike-efterafgroede-2014

Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug er dybt skuffet over den ”fælles forståelse” om en tilrettet landbrugspakke, som den danske regering og EU netop er nået frem til. En aftale, der bl.a. indebærer udlægning af yderligere 29.000 hektar efterafgrøder samt skærpede krav til husdyrproducenternes fosfor-udledning.

”Det er en helt unødvendig tilretning. Men vi er endt, hvor vi er endt, fordi EU ligger inde med forkerte oplysninger om bl.a. dansk grundvand”, siger BL’s formand Flemming Fuglede Jørgensen.

”Regeringen er åbenbart ikke lykkedes med at rette oplysningerne overfor EU-kommissionen. Derfor er ændringerne af landbrugspakken desværre blevet så drastiske, at vi tvivler på, at planen overhovedet kan gennemføres”, tilføjer han.

Landbrugspakken er udvandet

Formanden fortæller, at BL hele sidste vinter arbejdede hårdt for, at landmændene skulle reguleres på en faktuel korrekt måde. For at opnå dette gik foreningen med til at støtte en frivillig efterafgrødeordning på 100.000 hektar, hvor landmændene skulle kompenseres fuldt ud for deres omkostninger.

Henover sommeren er den oprindelige landbrugspakke imidlertid blevet mere og mere udvandet, ikke mindst på grund af usikkerhed om efterafgrødeordningen.

”Med det store antal hektar, der nu lægges op til, med den skæve fordeling af efterafgrøder i Danmark og ikke mindst med en kompensationsordning, der kan virke begrænsende, er det meget vanskeligt eller tæt på umuligt at se, hvordan regeringens mål kan nås”, siger Flemming Fuglede.

Tilfreds med den oprindelige aftale

BL-formanden understreger, at han er meget tilfreds med den oprindelige aftale om landbrugspakken – men dybt frustreret over, at fordelene ved pakken nu udhules på grund af EU’s vrangbillede af danske miljøforhold. Han giver således ikke meget for argumentet om, at EU-kommissionen slet ikke vil kunne godkende landbrugspakken, hvis ikke disse tilretninger af pakken accepteres.

”Pointen er jo netop, at EU har vurderet tilstanden i Danmarks grundvand og vandløb på et forkert grundlag, fordi de har fået forkerte tal indberettet af tidligere regeringer. Det er man nødt til at forholde sig til – ellers må vi gå rettens vej”, lyder det fra Flemming Fuglede.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top