Forurening – de mange bebrejder de få

BL's næstformand gør sig nogle tanker om den stigende urbanisering - og om det at udpege syndebukke...

peter-rosendal4

Af Peter Rosendal, gårdejer, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup, næstformand i Bæredygtigt Landbrug

Retfærdigt er det ikke.

Men er det logisk, at landbruget og landmanden i stigende grad udstilles som syndebuk i den offentlige debat om eksempelvis forurening af grundvandet?

Morgenavisen Jyllands-Posten gav formentlig svaret med indlægget ”Menneskedyret bor – snart – i bæredygtige byer” den 17.11. Her fortæller Thomas Ravn-Pedersen og Sophie Rytter, henholdsvis sekretariatsleder og redaktør for Verdens Bedste Nyheder, om den stigende urbanisering, der gør megabyer til magtfaktorer.

Nu flere i byen end på landet

Vi får at vide, at tilbage i år 1900 levede 10 pct. af verdens befolkning i byerne, men i 2008 tippede balancen: I dag bor der flere mennesker i byer end på landet, og i 2050 vil urbaniseringen have ramt to tredjedele af samtlige mennesker på kloden.

Er det derfor, landmænd beskyldes for at forurene – selv om bl.a. Danmarks Miljøportal tydeligt registrerer, hvordan forureningen er centreret omkring byerne? Er det belejligt for meningsdannerne i byerne at hænge et mindretal af befolkningen, landboerne, ud som syndere? Og hvorfor skal landbruget fikse udledningen i de danske fjorde, når det åbenlyst er den voldsomme bosætning omkring fjordene, der især påvirker vandmiljøet?

Vandet under mine marker er fint

Vandet under mine marker er ikke i fare for at blive forurenet. Jeg skal bare holde mig til de planteværns-godkendte midler i Danmark, så det gør jeg.

Men jeg bliver urolig for mit grundvand, når ingen bekymrer sig for ”de manges” behandling af naturen og miljøet og slet ikke kan se sammenhængen mellem forurening og urbanisering. Kun ved at måle dér, hvor der rent faktisk er forurening, kan man ændre den måde, ”de mange” lever på.

Bæredygtigt Landbrug slås dagligt for at rette fokus på de gifte, der er den virkelige trussel og forurener. En kamp, vi kæmper næsten alene, fordi det næppe giver mange stemmer ved næste valg at pege på den trussel, som ”de manges” levemåde udgør.

En udfordring til byboerne

Du og jeg drikker grundvand fra min produktionsjord. I øvrigt kan jeg uden problemer drikke mit drænvand. Er du frisk på en udfordring, så drik du endelig vandet fra din undergrund eller fra dit lokale renseanlæg!

(Indlægget har også været bragt i Jyllands-Posten).

Scroll to Top