Misbrug af kommunale kroner

Byrådsmedlem siger klart nej tak til at give ekstraordinært tilskud til Økologisk Landsforening

r_debede_kurv1000

Af Asger Møller Madsen, byrådsmedlem (V) i Jammerbugt Kommune – og medlem af Bæredygtigt Landbrug

Et af vore mål i Venstre er at bakke op om erhvervslivet i Jammerbugt Kommune. Det gælder bl.a. landbruget – over 15 procent af befolkningen er beskæftiget her, og derfor er det vigtigt med opbakning til sådan et erhverv.

Forleden diskuterede vi i Teknik- og miljøudvalget en ansøgning fra Økologisk Landsforening (ØL) om støtte til en forstærket klimaplan for økologiske landmænd.

Når ØL sender sådan en ansøgning, er det vel, fordi de mener, at økologer har et problem med klimaet, og derfor burde vi give det ansøgte tilskud på 80.000 kr.

Sagde vi ja til denne ansøgning, ville der være åbnet for en strøm af lignende ansøgninger fra andre foreninger. Og i øvrigt er det vel en tanke værd, om der ikke – hvis der skal laves en klimaplan – bør udarbejdes en sådan plan for alle kommunens landbrug? ØL’s hensigt er at lave en plan for at minimere udslip af drivhusgasser og øge kulstofbindingen i jorden, men i mine tanker er en prut vel lige skadelig, om den kommer fra en økologisk ko eller en konventionel ko.

Der skal ikke herske tvivl om, at økologisk landbrug kan være godt, men det skal være på samme vilkår som alle andre landmænd.

Denne ansøgning viser, at ØL åbenbart ingen grænser kender for, hvad de vil søge tilskud til – og denne ansøgning kan ikke være et kommunalt anliggende!

Vi diskuterer sagen på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde førstkommende torsdag kl. 18.

Scroll to Top