Større befolkning kræver et effektivt landbrug

Pesticider er nødvendige for at sikre et effektivt landbrug. Og et effektivt landbrug er vigtigt, når der bliver flere og flere munde at mætte i verden

jt1

”Pesticider er nødvendige, og fødevaresikkerheden er ikke truet af beskyttelsesmidlet. Et stort problem i forhold til pesticider er, at der ikke bliver talt åbent om emnet.”

Budskabet var klart fra Jakob Tilma, kommunikationschef i Dansk Planteværn, til debatmødet om pesticider i København forleden.

Han blev præsenteret som en af de sorte drenge i klassen af den forholdsvis nye Tænketank Frej, som stod bag arrangementet: Pesticider: Ven eller Fjende? Den titulering så dog ikke ud til at genere de studerende, landmænd og forskellige organisationer, som var dukket op for at overvære oplæg og debatter fra blandt andet miljøprofessorer og interessenter som Dansk Planteværn og Danmarks Naturfredningsforening.

”Der er behov for fødevarer og flere fødevarer. Det skaber også et større behov for mere landbrugsproduktion, især når vi i 2050 nærmer os ni mia. mennesker i verden. Men man skal intensivere landbrugsdriften på de eksisterende arealer, så man ikke skal inddrage yderligere jord til landbrug i verden. Og her er især planteværnsmidler en del af løsningen for at opretholde en høj produktivitet,” forklarede Dansk Planteværns kommunikationschef de tilhørende.

Opfattelsen af sprøjtemidler er udfordret

”Selvom man i Danmark får mere og mere styr på plantebeskyttelsesmidler, så er presset fra befolkningen og politisk side stigende. Befolkningen er stærkt bekymret for pesticider i grundvandet. Men grænseværdierne fra EU er fastsat, fordi man ikke vil have stofferne i vandet, ikke fordi de er farlige,” fortalte Jakob Tilma, som havde hentet evidens fra DTU, som Bæredygtigt Landbrug også tidligere har skrevet om HER.

Kommunikationschefen listede en række udfordringer op, som også tæller økonomien i at fremstille nye pesticider. Da han forklarede, at i og med det både tager tid og koster penge at udvikle nye midler, hersker der er også en del problemer med resistens inden for pesticider i Danmark.

Samarbejder om ny pesticid-strategi for 2017-2020

Da optimeringen af plantebeskyttelsen i landet er vigtig for, at landbruget kan blive mere effektivt, er Dansk Planteværn også med i samarbejdet om at udforme pesticidstrategien for 2017-2020. Her har organisationen sammen med Københavns Universitet lavet seminarer om forskellige løsninger og prøver at skabe større dialog om pesticidbrug.

”Fakta er, at der lige nu ikke er en bedre løsning end kemien til at opretholde den landbrugsproduktion, vi har brug for,” sagde Jakob Tilma og bedyrede, at der er stor velvilje blandt både røde og blå politikere om strategien.

Han sluttede af med at opfordre alle til åbenhed og dialog om sprøjtemidlernes nødvendighed. Jakob Tilma har det sidste stykke tid gjort meget ud af at besøge netop landmænd med budskab om samme. Denne opfordring vil Bæredygtigt Landbrug hermed gerne give videre til vores medlemmer. 

Følg med på Twitter: 

 

Dansk Planteværn er netop nu i Bruxelles for at deltage i en stor debat om nødvendigheden af pesticider i landbruget. Du kan følge dem under hashtagget #WithOrWithout. Du kan i øvrigt finde BL på Twitter under brugernavnet @Baeredygtigt.

Af journalist@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top