Stop grov manipulation

Kvælstof brugt i den danske landbrugsproduktion er helt uretfærdigt udnævnt til den største miljømæssige synder for det danske vandmiljø, grundvand, vandløb, fjorde og indre farvande

chefjurist

Af Erik Ugilt Hansen, Rosbjergvej 4, 9500 Hobro, Bent H. Knudsen, Næsborgvej 24, Løgstør, og Niels Busk, Haldagervej 307, 9440 Aabybro

Hele den danske miljøadministration er blevet stillet offentligt til skue som manipulerende og utroværdig.

Det er ellers gennem mere end 25 år lykkedes for en lille, sammenspist klike at ” fortælle” samfund, folketing og EU, at den danske natur og det danske vandmiljø har det forfærdeligt.

Nej, man kan ikke stole på myndighederne

Kliken består af ledelsen i Naturstyrelsen, miljøregionerne og forskere på DCE, DCA m. fl., der i et tæt samarbejde har formået at få tillidsfulde/uvidende politikere og medier til at tro på deres manipulerende/usande udsagn.

De har levet højt på den danske befolknings tillid til, at man troede, man kunne stole på danske myndigheder og forskere, der om nogen har forpligtigelsen til at administrere fagligt korrekt efter gældende dansk og EU-lovgivning.

Men hvor har de gennem mange år svigtet denne tillid, og dermed været årsag til katastrofale følger for mange erhverv.

Milliarder af kroner er fejlinvesteret uden at gavne.

Den største synder?

Kvælstof brugt i den danske landbrugsproduktion har kliken samstemmigt udnævnt til den største miljømæssige synder for det danske vandmiljø, grundvand, vandløb, fjorde og indre farvande.

I mange år var der ikke mange, der turde stille spørgsmål ved disse myndigheder/forskeres udsagn, da man gik ud fra, at de levede op til topmål af troværdighed.

Men Naturstyrelsens og forskernes resultater har slet ikke kunnet ” holde” med den danske virkelighed.

Man havde ikke anvendt EU’s beskrevne objektive metoder til fastlæggelse af vandkvaliteten, som alle medlemslande var forpligtiget til at anvende for at få et korrekt sammenligningsgrundlag landene imellem.

I stedet havde danske myndigheder og forskningsinstitutioner, ulovligt, brugt hjemmelavede danske subjektive metoder til at beskrive vandkvaliteten i de danske vandområder.

Manipulation i stor stil

Og ikke nok med det.

Miljøministeriet har op gennem 1990’erne direkte meddelt EU-kommissionen, at Danmark havde anvendt de af EU krævede målemetoder.

Rendyrket svindel og manipulation fra Miljøministeriet, DMU, universiteter, forskere, m. fl.

Gennem de seneste år har forskellige organisationer/virksomheder taget og fået analyseret rigtig mange vandprøver på korrekt vis.

Her har det vist sig, at resultaterne er helt anderledes end oplyst af Miljøministeriet, DCE, DCA m. fl.

Retsgrundlaget er undermineret

Ved kun at have taget meget få, objektive vandanalyser og i stedet anvendt hjemmelavede danske metoder sammenblandet med egne hjemmelavede modeller har Naturstyrelsen og forskningsinstitutionerne totalt undermineret EU’s retsgrundlag til bestemmelse af den danske vandkvalitet gennem årene.

Danmark står derfor i dag næsten uden noget som helst fagligt grundlag for det, som Naturstyrelsen kalder en målrettet regulering.

For det kræver, at man har taget de krævede målinger alle de steder, man vil regulere.

Naturstyrelsen har i den grad ført Folketinget og EU bag lyset med manipulerende og usande oplysninger, som vi kan dokumentere.

Udokumenteret kvælstof-forskrækkelse

Men hermed slutter katastrofen ikke.

Alle restriktioner og tiltag, gennem de sidste mange år, vedtaget af Folketinget efter indstilling af Naturstyrelsen om det danske vandmiljø, bygger på et fagligt og juridisk urigtigt/manipuleret grundlag.

Myndighederne og forskerne har brugt en udokumenteret/urigtig kvælstof-forskrækkelse som grundlag for at få milliardbevillinger til at ” lege” med det danske vandmiljø og den danske natur.

Tallene skriger til himlen

Blot her ét eksempel for at synliggøre danske forskeres manipulation.

En professor fra Aarhus Universitet har beskrevet, at op til 80 procent af kvælstof i det danske vandmiljø kommer fra dansk landbrug! Fakta er, at højest tre-fem procent kommer fra dansk afstrømning, industri, spildevand, landbrug, naturområder osv.

Og mere end 95 procent kommer fra Østersøen, Tyskerbugten og Skagerrak, hvilket har været kendt hos kvalificerede forskere siden slutningen af 1880’erne.

Det siger lidt om enkelte forskeres uhæderlighed.

Vores nabolande har for længst forladt Naturstyrelsen og DCE/ DCA’s ideologi om det skadelige kvælstof.

(Indlægget har også været bragt i Nordjyske Stiftstidende).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top