Er der vilje, hvor der er vej?

Mon miljø- og fødevareministeren hurtigt kan udvise samme handlekraft og dygtighed som erhvervsministeren?

peter-bohsen-jensen-1000-px

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

Forleden gik et forsikringsselskab konkurs. 26.000 husejere stod med en ejerskifteforsikring, der pludselig var uden værdi, 1.700 af disse med verserende sager så for alvor ud til at være kommet i klemme.

Når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Partierne bag den finansielle forligskreds fandt det magtpåliggende at finde en løsning. Det lykkedes særdeles hurtigt. Erhvervsminister Brian Mikkelsen var tilfreds med resultatet, og han takkede de involverede parter for en konstruktiv tilgang til udfordringen.

Gælder det også for landbruget?

Gad vide, om viljen og evnen til en så effektiv og hurtig problemløsning kunne finde vej til andre ministerier, så også andre borgere, der er kommet i klemme pga. andres fejl, kan få hjælp?

Landbruget er sat i en sådan ganske alvorlig klemme. De danske myndigheder har indberettet fejlagtige data om tilstanden af det danske grundvand til EU, hvilket har resulteret i langt strengere restriktioner, end der er fagligt belæg for. Landbrugets negative påvirkning af miljøet er stærkt overvurderet i disse indberetninger. Det er dokumenteret på talrige måder, men myndighederne har hidtil undladt at korrigere disse indberetninger. Grunden hertil synes at være, at det er meget svært grænsende til det umulige at indrømme tidligere fejl.

Det her kan medføre konkurser

De urimelige og udokumenterede krav vil være en unødig økonomisk byrde for landbruget, og for mange landbrug den udløsende årsag til konkurs. Med andre ord: Landmændenes skæbne bliver her forseglet af andres fejl, nøjagtig som det skete med de 26.000 husejere, der pludselig stod med en forsikring uden værdi.

Der var politisk vilje og handlekraft til at løse husejernes problem.

Mon der også er samme vilje til at løse landmændenes problem? Mon miljø- og fødevareministeren hurtigt kan udvise samme handlekraft og dygtighed som erhvervsministeren?

Scroll to Top