Indrømmet: Vi kæmper dansk landbrugs sag!

Udtalelse fra Bæredygtigt Landbrug i anledning af "balladen" om CBS-rapporten

flagigen

Bæredygtigt Landbrug har ageret praktisk gris i forbindelse med Copenhagen Business Schools udarbejdelse af analysen om dansk landbrugs rammevilkår.

Det gælder i forhold til bogholderifunktion, ligesom vi i enkelte tilfælde har hjulpet med at finde data fra autoriserede kilder eller andet input, hvis rapportens forfattere har efterspurgt det. Men vi har på ingen måde blandet os i selve forsknings- eller analysearbejdet.

Hvad angår den fremførte kritik af rapporten og eventuelle formelle fejl, kan vi først vurdere dette, når den endelige udgave af rapporten foreligger.

Det skal ikke være og har heller aldrig været nogen hemmelighed, at Bæredygtigt Landbrug har ønsket den pågældende CBS-analyses tilblivelse og offentliggørelse. Vi er en interesseorganisation, der slås for landbruget, så selvfølgelig var vi interesseret i at få dette analysearbejde frem i lyset. Vi har længe savnet et overblik over, hvor meget dansk landbrug og det danske samfund mister som følge af konkurrenceforvridning i forhold til nabolandene. Det er fantastisk vigtigt, at politikerne forstår, at dansk landbrug ikke kan overleve med en så markant ringere behandling af erhvervet end vores nærmeste og sammenlignelige konkurrenter. 

De danske regler har kostet erhvervet 84 milliarder kr. over en årrække. Det har gældsat dansk landbrug – og det må stoppe.

Scroll to Top