Pesticidforbud: BL overvejer retslige skridt

Et halvt hundrede landmænd deltog onsdag eftermiddag i debatmøde hos Bæredygtigt Landbrug

foredrag3

Unødvendigt. Urimeligt. Respektløst. Fuldstændig vanvittigt. Tåbeligt begrundet.

Udsagnene var mange om de kommunale indsatsplaner for sprøjte- og gødningsfri zoner, da Bæredygtigt Landbrug onsdag eftermiddag havde inviteret til debat. Omkring et halvt hundrede landmænd fra Sjælland til Vestjylland og fra Frederikshavn til Sønderborg havde taget turen til BL-domicilet i Fredericia for at blive klogere på det pesticidforbud, der truer i flere danske kommuner. En åbenlys mulighed er nu i samlet flok at sagsøge staten.

“Lovgivningen strider simpelthen mod EU-retten”, lød det fra BL’s advokat Hans Sønderby Christensen, som nu ser nærmere på, hvilke muligheder landmændenes lobbyorganisation har for at hjælpe sine medlemmer på dette område.

Trussel mod retten til at drive jorden

BL’s direktør Hans Aarestrup afventer i den kommende tid et oplæg fra foreningens advokater:

“Modstanderne bliver både vandværker, kommuner og stat, så det gælder om at have fat i den lange ende, inden vi går i gang. Vi skal finde et sted, hvor vi kan sparke en dør ind. Men handles, det skal der – for vi ser det her som en stor trussel mod vores medlemmer og deres ret til at drive jorden”, sagde Hans Aarestrup.

Forinden havde Jakob Tilma – kommunikationschef hos Dansk Planteværn – givet tilhørerne et indblik i, hvordan Danmark i forvejen har de skrappeste godkendelseskrav til pesticider. Ligesom han gjorde opmærksom på, at korrekt og regelret brug af midlerne er en garanti for forbruger-sikkerheden:

“Der er intet problem med de mængder af pesticider, der findes i dag – hverken i fødevarer eller i drikkevand”, forklarede han.

Lodsejere bør samle sig

BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensen gav på mødet et indblik i, hvordan indsatsplanerne er skruet sammen, og hvad der eksempelvis ligger i betegnelsen nitratfølsomme områder.

“Begrundelserne hænger simpelthen ikke sammen”, sagde Jørgen Evald Jensen – som er enig i, at noget bør gøres i relation til en fælles indsats:

“Hvis vi ikke gør noget, indføres indsatsplanerne rundt omkring. Og det vil sprede sig”, forudsagde den faglige direktør – som i første omgang råder lokale lodsejere til at samle sig i de berørte områder. 

Hvad med forureningen i byerne?

Advokat Hans Sønderby Christensen gjorde opmærksom på, at indsatsplanerne vil ramme mange – uden at der er konstateret nogen konkret risiko på det pågældende areal. Derudover vil vilkårligheden i selve lovgivningen føre til forskellige resultater fra kommune til kommune.

“Læg også mærke til, at ingen by-aktiviteter er gjort ulovlige, blot fordi de forurener”, sagde advokaten.

BL-bestyrelsesmedlem Karin Dinesen satte debatten i relief med et spørgsmål, som ingen i mødelokalet var i stand til at besvare:

“Hvis byboerne kan drikke det, vi bor ovenpå – hvad er så problemet?”…

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top