92-årigt medlem: Politikere skal kigge på tyske og svenske forhold

Tidligere landmand Kristian Sjømann fra Ulbjerg har hele sit liv beskæftiget sig med politik og foreningsarbejde på landbrugsområdet. Han mener, at nutidens politikere ingen forståelse har for landbruget, og at de er bange for at tage kampen op med embedsværket

sjomann2

I det nye år kunne vi annoncere, at 92-årige Kristian Sjømann havde meldt sig ind i foreningen.

Og det er ikke helt tilfældigt, at han netop faldt over Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug. Kvægbonden fra Ulbjerg ved Skals har nemlig hele sit liv kæmpet landbrugets sag:

”Jeg er stadig landmand indeni. Danske landmænd er dygtige og effektive, derfor skal vi også have nogle gode vilkår. Det har jeg altid været optaget af, og det er jeg stadig. ” 

Politikere tør ikke kæmpe for bedre vilkår

Landmanden, som overtog slægtsgården ”Rønly” i 1950, har gennem hele sit liv været med i mange foreninger og bestyrelser. Især tiden i DLG og som formand for Dansk Brøndejerforening har beskæftiget Kristian Sjømann. Og de mange års erfaring på begge sider af bordet i erhvervet har givet ham stor viden om landbrugets vilkår og den politiske forvaltning på området:  

”Lovgivningen har hæmmet os meget. Det var ikke altid det, der var vigtigst driftsmæssigt, som blev vedtaget politisk. De, der sidder med magten, har ikke forståelse for landbruget og dets vilkår. Djøf’erne og embedsværket har fået magten, og politikerne tør ikke tage slagsmålet.”

 

Landmandens hænder bærer præg af et langt arbejdsliv. Kristian Sjømann har aldrig stået stille.

 

 

Rammevilkår som i nabolandene

Det var slet ikke meningen, at Kristian Sjømann skulle være landmand. Men da faren blev syg, måtte Kristian Sjømann droppe drømmen om en soldaterkarriere og overtage gården. Siden da har landbrugets rammevilkår interesseret bonden, som både har haft fjerkræavl, slagtekyllinger og malkekvæg:     

”Politikerne burde i højere grad kigge på den lovgivning, man har i Tyskland og Sverige. De skal simpelthen kigge på nabolandenes måde at forvalte landbruget på – selvfølgelig tage højde for de forskelle der er – men overordnet efterligne deres vilkår. Derfor skal vi også begynde at bruge og lytte mere til udenlandske forskere og eksperter.”

I dag bor Kristian Sjømann og konen Vera Sjømann stadig i det nye stuehus, de byggede tilbage i 1979. Sønnen Lars Sjømann, der selv har en gård med fedesvin, har overtaget farens drift, som nu består af 240 malkekvæg og 250 ha jord.

Hvis du er blevet nysgerrig på landmandens bedrifter, kan du læse mere om hans virke i selvbiografien ”Kristian Sjømann fortæller”, som bonden fra Ulbjerg udgav i 2007.

Af Ditte Birkebæk, dib@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top