BL: Ingen grund til at skyde på landbrugspakken

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør går i rette med påstande fra Danmarks Naturfredningsforening

joergen-evald-jensen-placeret-goedning-april-2016

”Vrøvl”.

Sådan betegner Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen torsdagens meldinger fra Danmarks Naturfredningsforening – der på baggrund af målinger af det danske vandmiljø mener, at landbrugspakken bygger på forkerte tal og i øvrigt forlanger skærpet regulering af landbruget. 

”Rapporten omtaler for mig at se ingen målinger, der har noget som helst med landbrugspakken at gøre”, siger Jørgen Evald Jensen.

Et meget vådt år

BL’s faglige direktør ønsker ikke at kommentere nærmere på den såkaldte Novana-rapport fra Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet, inden den er blevet offentliggjort, og han har fået mulighed for at nærlæse tallene. At kvælstof-udledningen til det danske vandmiljø skulle være steget med 21 % fra 2014 til 2015 i et år, hvor vandafstrømningen steg med 22 %, kan dog ikke komme bag på Jørgen Evald Jensen:

”Vi har haft den næststørste afstrømning i alle de år, der er blevet målt, og kun ét år i hele Danmarkshistorien var vådere. Det spiller selvfølgelig ind på udledningen – og det eneste, man kan gøre for at stoppe det, er at få det til at holde op med at regne”, lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

Landbrugspakken gavner alle

Han kalder det useriøst, at Danmarks Naturfredningsforening og flere venstrefløjspolitikere forlanger politisk handling som følge af en rapport, hvis konklusioner ingen endnu kender. Desuden gør han opmærksom på, at landbrugspakken under alle omstændigheder er et gode for ikke bare landbrug og samfund men også miljøet:

”Den helt store gevinst ved pakken er jo, at målinger og ikke modeller skal ligge til grund for den fremtidige regulering. Det er da noget, alle må kunne bakke op om – at virkeligheden råder i stedet for myter”, siger Jørgen Evald Jensen.

Venter spændt på reaktionen til næste år

Han er nu spændt på, hvordan naturfredningsforeningen og venstrefløjen reagerer næste år, når meget mindre nedbørsmængder for 2016 med garanti resulterer i meget mindre kvælstof-udledning:

”Vil vi så blive tudet ørerne fulde om, at landbrugspakken er en rigtig god idé?”, spørger Jørgen Evald Jensen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top