Embedsværket prøver at skjule eget svigt

Kritikken af CBS-rapporten er gået på form, metode og tilblivelse – tallene har ingen modsagt

jens-iversen

Af Jens Iversen, Dalhavegård, Åstorpvej 78, Christiansfeld, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

Rapporten fra Copenhagen Business School om landbrugets rammevilkår havde til formål at sætte kroner og ører på alle de særbyrder, dansk landbrug er blevet pålagt.

Rapportens foreløbige resultat er, at danske særbyrder koster en almindelig landmandsfamilie op imod en mio. kr. årligt, hvilket er i god overensstemmelse med, hvad vi oplever i praksis.

Rapporten skabte panik

Rapporten har imidlertid skabt panik i ministerierne og blandt andet på Københavns Universitet, som igennem tiden har leveret de samme analyser til ministerierne – bare med et helt andet resultat, nemlig at landbrugets særbyrder ikke betyder ret meget…

For at forstå disse menneskers stejlen i forhold til CBS-rapporten er begrebet konsekvensanalyse centralt.

Når man pålægger et erhverv en byrde, så skal der – blandt andet ifølge EU – laves en økonomisk konsekvensanalyse for at sikre, at erhvervet ikke lider et uforholdsmæssigt stort tab.

Da et tal blev tidoblet…

Det er her, embedsmændene – i bedste fald – har svigtet. Der var ikke lavet konsekvensberegninger på randzonerne og vandplanerne – begge faldt som følge af Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg.

Da Brian Jakobsen fra Københavns Universitet under gødningssagen sad i vidneskranken i Vestre Landsret og udtalte sig under vidneansvar, måtte han indrømme, at tabet på gødningsnormerne nok var større end de 180 mio. kr., som han have beregnet på vegne af den danske stat. I en senere rapport fra KU trækker man i land, og tabet ændres til det tidobbelte, nemlig 1.800 millioner. Rystende, og mere rystende at denne afsløring ikke fik nogen konsekvenser. Hvor var I henne, Kollerup, Auken, Gjerding m.fl. og for den sags skyld DR?

Dén rapport skal for alt i verden stoppes

I de seneste dage er det kommet frem, at anonyme embedsmænd havde advaret miljø- og fødevareministeren om CBS-rapporten. Hvorfor anonyme? Hvad er embedsmændene bange for?

Faktum er, at embedsværkets manglende og forkerte konsekvensberegninger er en meget alvorlig sag – også for den enkelte og for den anonyme embedsmand. KU har også meget i klemme – har man bare leveret de tal, den betalende kunde, i dette tilfælde staten, ønskede? Derfor skal CBS-rapporten for alt i verden stoppes. Kritikken af CBS-rapporten er gået på form, metode og tilblivelse – tallene har ingen modsagt.

Hvem tror, de andre stjæler?

KU, som blev afsløret i at regne tabet på gødningsnormerne først til 180 mio. kr. og derefter til 1.800 mio. kr., har travlt med at beskylde kollegaen CBS for at fordreje og manipulere – måske gælder det gamle ordsprog om, at ”tyv tror, hver mand stjæler” også her…

Scroll to Top