Rapportens bagmand taler ud: Kvælstof-stigning kommer slet ikke fra landbruget…

Intet tyder på, at udledningen af kvælstof fra landbruget er steget, lyder det fra chefkonsulenten bag den omstridte Novana-rapport

fjord-22.-juli-2013

Først forlangte Danmarks Naturfredningsforening en skærpet regulering af dansk landbrug som følge af en påstået øget kvælstofudledning til det danske vandmiljø.

Så blev rapporten med tallene offentliggjort – og den konkluderede, at ”situationen er stort set uændret”.

Og nu står en af Novana-rapportens bagmænd frem og fortæller, at den beskedne stigning slet ikke kommer fra landbruget:

”Der er ikke noget i statistikkerne eller andre målinger i Novana-programmet, der tyder på, at der er sket en øget udvaskning fra landbruget”, siger Poul Nordemann Jensen, chefkonsulent ved Aarhus Universitet, til Altinget.

Lille stigning og små udsving

Chefkonsulenten nedtoner i det hele taget problemets omfang i interviewet med Altinget:

”Man skal passe på med at lægge for meget vægt på små udsving, for der er tale om en meget lille stigning fra år til år”, lyder det.

”Vi er ved at undersøge, om temperaturstigninger er begyndt at spille ind på, at der bliver udledt mere kvælstof. Måske handler stigningen om, at der kommer mere regn om vinteren end tidligere. Vi ved, at det især er i vintermånederne, at der udledes kvælstof”, tilføjer Poul Nordemann Jensen.

Trist mistænkeliggørelse

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen er ikke ligefrem overrasket over meldingen fra Poul Nordemann Jensen:

”Det er åbenlyst umuligt at sige noget om, hvor en eller anden beskeden kvælstofudledning kommer fra. Og i øvrigt har et enkelt års udsving ingen som helst betydning. Men netop derfor er det så trist, at nogen forsøger at udnytte situationen til at mistænkeliggøre dansk landbrug”, siger Jørgen Evald Jensen.

Hvis man korrigerer for nedbør, blev der ifølge målingerne udledt minimalt mere kvælstof til det danske vandmiljø i 2015 end de foregående år. Samlet set er der dog tale om en halvering af udledningen i forhold til 1990.

Læs Novana-rapporten her.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top