Regulering på reelt grundlag – tak

Flemming Fuglede: Det er på et falsk grundlag, at EU har forlangt såkaldt kompenserende foranstaltninger

flemming-fuglede-paa-naturfolkemoede

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Dansk landbrug er i årevis blevet reguleret på falske forudsætninger, fordi det danske miljøministerium har indrapporteret misvisende tal til EU. Det har Bæredygtigt Landbrug igennem flere år påvist og har arbejdet på at få rettet. Vi er af ministeriet gentagne gange blevet belært om, at de forkert indberettede tal var rettet.

Nu viser det sig igen, at de tal, EU har om tilstanden i det danske grundvand, er helt forkerte. Det er baggrunden for, at EU har krævet, at Danmarks skal gøre en ekstra indsats for miljøet, og det er den direkte årsag til de store krav om ekstra efterafgrøder pålagt danske landmænd. Alle krav mod erhvervet bør derfor nu genvurderes med baggrund i korrekte tal.

Det er fortvivlende, at forkerte tal stadig rumsterer i EU – og det er disse tal, Kommissionen, EU-embedsmænd m.fl. kan trække ud af deres databaser. Det er forleden kommet tydeligt frem i et svar fra EU-kommissionen til Europa-parlamentariker Jørn Dohrmann (DF). Derfor har EU det billede, at dansk landbrug sviner. Det passer ikke – selvom vicedirektør Mads Leth-Pedersen, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, i flere medier prøver at forsvare, hvad der foregår.

Danmark har benyttet forkert målemetode. Man sætter prøveudtagning i bero i de boringer, hvor der ikke bliver målt nitrat. Der etableres boringer i områder, hvor der er størst sandsynlighed for nitrat i boringerne, ligesom prøvetagning sker i de øvre jordlag. Disse mange målinger er slet ikke iværksat med henblik på at repræsentere grundvandets kvalitet. Men i det danske embedsværks indberetninger til EU er det de resultater, der bliver brugt til at fortælle om det danske grundvands tilstand. Det er på den baggrund, EU har forlangt, at Danmark skal indføre kompenserende tiltag.

Det er katastrofalt for dansk landbrug. Det er en omgåelse af demokratiet. Det er i modstrid med sandheden.Det må være slut med alle de tiltag, der er taget for at afbøde Landbrugspakkens såkaldt negative virkninger. De tiltag må rulles tilbage med det samme. De er fuldstændig unødvendige.

Scroll to Top