Hele sandheden og kun sandheden, hr. minister!

Danske landmænd er ofre for embedsmændenes smarte tricks, lyder det fra BL-bestyrelsesmedlem

jens-iversen

Af Jens Iversen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

Mange har undret sig over, hvorfor danske landmænd er underlagt strenge krav til gødnings-anvendelse i forhold til vores kolleger i de øvrige EU-lande.

Specielt har det lydt mærkeligt, når danske embedsmænd netop har begrundet de strenge krav til danske landmænd med, at det var noget, EU forlangte.

Misvisende og forkerte tal

EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann har via spørgsmål til EU-kommissionen afsløret, at man i EU-kommissionen har den opfattelse, at hele 20 % af det danske grundvand indeholder for meget nitrat.

Hvordan kan det så ske?

Jo, ministerens embedsmænd har sendt tal til EU, som egentlig er korrekte nok, og som viser, at få procent af grundvandet indeholder for meget nitrat.

Men: Ministerens embedsmænd har forklaret tallene på en måde, så de bliver misforstået. Derudover har man uopfordret sendt yderligere misvisende og forkerte tal til EU, for nu at sikre, at EU fik et forkert billede af det danske grundvand. Dohrmanns svar fra EU-kommissionen viser, at det lykkedes embedsmændene til fulde at føre EU-kommissionen bag lyset. Og så er det jo klart, at EU forlanger, at danske landmænd skal pålægges begrænsninger – blandt andet efterafgrøder – der kan reducere nitrat-udledningen.

Til skade for hver enkelt landmandsfamilie

Det er flere eksempler på, at ministerens embedsmænd har manipuleret med grundvandstal – til stor skade for dansk landbrug.

Således er danske landmænd igen ofre for embedsmændenes smarte trick, som har store økonomiske konsekvenser for hver enkelt landbofamilie.

Hr. minister Esben Lunde Larsen, hvordan kan du lægge navn til det her?

Scroll to Top