Bæredygtigt Landbrugs advokat: Miljøstyrelsen tilstår traktatkrænkelse

260 måleindtag er udeladt i EU-indberetningerne om det danske grundvand. Det svarer til at smide alle de sjællandske stemmer ud ved et folketingsvalg...

soenderby

EU påbød i mandags, at indberetninger om grundvand skal være repræsentative.

De danske miljømyndigheder har nu erkendt, at 260 indtag, der er 0-målinger, ikke er indgået i tallene og dermed ikke er indberettet til EU.

Elementær hovedregning…

Reelt er det en fuldbyrdet traktatkrænkelse, når Miljøstyrelsen smider 260 prøver, der ikke viser spor af Nitrat, ud, inden man indberetter tal om grundvand til EU. Det fastslår Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal.

Advokaten henviser til, at vicedirektør Mads Leth-Petersen overfor Landbrugsavisen har udtalt, at 260 indtag fra den danske grundvandsovervågning udgik for perioden 2011-2015.

Det er elementær hovedregning, at når man fjerner nulprøverne fra statistikken, så bliver tallene ikke repræsentative, smiler advokaten.

”Man kunne lige så godt have smidt samtlige sjællandske stemmer afgivet ved seneste folketingsvalg ud. Jeg er sikker på, at Ida Auken vil mene, at det rokker ved repræsentativiteten. Det bemærkelsesværdige er, at alle nulprøverne viser det fulde billede af et stort set nitratfrit dansk land. Tallene fra de dybereliggende grundvandslag taler entydigt til fordel for dansk landbrug, men den sandhed har man valgt at skære fra i indberetningen overfor EU”, siger advokat Hans Sønderby og fortsætter:

Strider mod vores internationale forpligtelser

”Reelt har man meddelt EU-Kommissionen, at de danske landmænd har ødelagt dansk grundvand og undladt at fortælle, at man har holdt 260 ”frifindende” indtag ude af ligningen. Klar krænkelse af nitratdirektivet. Dèt, vi kalder en traktatkrænkelse, for det strider mod Danmarks internationale forpligtelser.”

Det er første gang, at Miljøstyrelsen selv erkender, at der er fjernet væsentlige elementer i det grundlag, som er indberettet til EU.

På grundlag af vicedirektørens ”tilståelse” kræver advokaten nu, at myndighederne straks udarbejder en beretning med en præciserende tekst overfor EU-kommissionen, som beskriver, at man har konstateret, at der er begået fejl i forhold til artikel 5, stk. 6, andet led, og korrigerer fra 20 % ned til 1 maksimalt 2 %.

”Danske landmænd skal reguleres på baggrund af korrekte indberetninger”, fastslår Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen efter de nye oplysninger. 

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top