Bente Andersen: Embedsværket i Miljøstyrelsen svigter

Hvordan kan det dog ske i en såkaldt retsstat som Danmark, at embedsværket ikke leverer et korrekt billede af grundvandskvaliteten til det danske folketing og det danske samfund?

bente-andersen

Af planteavlskonsulent Bente Andersen, Svejstrupvej 8, 8660 Skanderborg

Der ligger en hård anklage i overskriften. Men dokumentationen for rigtigheden er overvældende. Jeg kan blot begynde med at spørge:

Hvorfor er det nødvendigt at sende data til EU, der giver et forvrænget billede af det danske grundvand? Et billede, der betyder, at EU-kommissionen har fået det indtryk, at 17-20 procent af det danske grundvand indeholder 50 mg nitrat pr liter og derover, selvom tallet i virkeligheden ligger i størrelsesordenen 1-2 procent?

Landekvoten skyldes vrangbilledet

Dette vrangbillede har for eksempel betydet, ifølge Kammeradvokaten, at man har indført en landekvote for reduktion af kvælstofmængden til dansk landbrug på et tidspunkt, hvor landbruget allerede havde reduceret kvælstofudvaskningen med 49 procent og dermed var i mål med kvælstofreduktion i forhold til både vandmiljøplan I og II.

Begrundelsen var, ifølge myndighederne, at 17 procent af grundvandet på det tidspunkt havde for højt nitratindhold.

Men det var ikke korrekt. Målingerne, der viste dette, var ikke repræsentative. Det har vi endelig fået afdækket nu.

Embedsværkets egne metoder

Hvordan kan det dog ske i en såkaldt retsstat som Danmark, at embedsværket ikke leverer et korrekt billede af grundvandskvaliteten til det danske folketing og det danske samfund? Hvordan kan det ske, at embedsværket indfører egne metoder – uden at lægge det frem og forklare det for politikerne og offentligheden på en måde, så det er forståeligt?

Og hvorfor vil systemet ikke rette fejlene, når fejlene bliver påvist?

Igennem en årrække har man taget prøver uden nitratindhold ud af statistikken og i stedet hævet dybden således, at der bliver taget prøver højere og højere oppe under terræn – velvidende, at en sådan metode betyder, at nitratindholdet i det samlede gennemsnit stiger. Det øverste vand i 0-5 meters dybde indeholder selvfølgelig mere nitrat i forhold til det, der har været igennem jordens filter på vej ned til det egentlige grundvand. Og det er jo det nederste vand, vi hovedsageligt drikker.

En trussel mod demokratiet

Skulle embedsværket i Danmark ikke være garant for en objektiv og sandfærdig sagsbehandling? Eksemplet med denne skævvredne grundvandsindberetning er, hvis det ikke bliver rettet øjeblikkeligt, en grundlæggende trussel mod vort demokrati.

Scroll to Top