BL venter stadig på svar fra Lunde Larsen

På Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling den 1. marts lovede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen at fremlægge en note, der beviser, at Miljø- og Fødevareministeriets indberetning ikke skal tages for pålydende. Bæredygtigt Landbrug venter stadig på denne note

soenderby-og-ell

Det var et klart løfte fra ministeren. Han ville komme med en note, som han henviste til i debatten på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole den 1. marts.

“Jeg vil meget gerne sende brevet med henvisninger, så du kan få det”, sagde Esben Lunde Larsen.

Det var et svar på Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderbys konstatering af, at miljø- og fødevareministeren mente, at der er en note, som forklarer, at ministeriets indberetning ikke skal tages for pålydende.

Baggrunden for debatten er det svar, Karmenu Vella, kommissær for Miljø, Maritime Anliggender og Fiskeri, har afgivet på vegne af EU-kommissionen til EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann (DF). Her står der:

“De data, der blev indrapporteret i henhold til artikel 10 i nitratdirektivet, viste, at 20 % af grundvandet havde et indhold af nitrater på over 50 mg/l, og at flere end 50 % af søerne ikke var i god tilstand”.

De tal reagerede vicedirektør Mads Leth-Pedersen, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), meget skarpt på. Han skrev blandt andet: ”I vores afrapporteringer efter nitratdirektivet har vi oplyst, at ca. 20 procent af grundvandsmålestationerne i løbet af den 4-årige afrapporteringsperiode har haft forekomster af maksimale nitratkoncentrationer, der er højere end grænseværdien på de 50 mg/l”.

Der er altså en forskel mellem “grundvand” og “grundvandsmålestationer”. Dette er en vigtig forskel, da målingerne fra grundvandmålestationerne ikke er repræsentative.

Bæredygtigt Landbrug ser frem til at modtage ministerens svar snarest.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top