Det er ikke let at være politiker – eller hvordan en løgn kan blive sand…

BL’s bestyrelsesmedlem Peter Bohsen Jensen fortæller om bl.a. undvige-manøvrer i grundvandssagen

peter-bohsen

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Det er ikke let at være politiker, endsige minister.

At tænke sig: Der er nogen, der forventer, at både politikere og ministre overholder gældende lov og også retter sig efter EU-kommissionens påbud. Det er jo store krav, der faktisk også gælder hele det bagved arbejdende embedsværk. Hvad enten politikken er rød eller blå, er både ministre, politikere og embedsmænd tidligere snublet i disse krav.

Skræmmende eksempel

Den verserende sag med de danske myndigheders indberetninger til EU af tilstanden af det danske grundvand er et skræmmende eksempel på, at disse krav bøjes, så det i høj grad ligner embedsmænds magtmisbrug.

EU stiller krav til den danske miljøpolitik i tiltro til, at de danske indberetninger både er valide og repræsentative, samt at procedurerne er overholdt i henhold til EU-gældende regler. Det er ikke tilfældet. Spørgsmål rettet til EU-kommissionen afslører danske myndigheders manipulation med indberetningerne af kvaliteten af det danske grundvand. Disse indberetninger skal både være repræsentative for hele grundvandet OG vise landbrugets indvirken.

Bakker ministeren stadig embedsværket op?

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har længe argumenteret for, at der var styr på indberetningerne, og for, at de stillede krav fra EU til Danmark hviler på et korrekt grundlag. Ministerens rådgiver, vicedirektør Mads Leth-Petersen, fremturer stadig med, at Danmark har gjort det rigtige, fordi Danmark har indberettet ”et udvalg af målinger, der er repræsentative for den indvirkning, landbrugsaktiviteter har på grundvandet.”

Se, det er en rigtig undvigemanøvre – for hos EU er det målinger af grundvandet, der skal være repræsentative – hos rådgiveren er det lige pludseligt indvirken på grundvandet. Det er ikke det samme.

Mon ministeren stadig bakker sin embedsmand op?

Scroll to Top