Folketinget ført bag lyset i over 25 år

Reguleringen af landbruget bygger på urigtige forudsætninger under myndighedernes og forskernes dække af bedre vandkvalitet og bedre miljø

folketinget-trappen

Af Erik Ugilt Hansen, Rosbjergvej 4, 9500 Hobro

På en nylig afholdt generalforsamling med 500 deltagere i Bæredygtigt Landbrug – der af stenbrosmedierne og DR1 m.fl. benævnes som landbrugets protestorganisation – blev der endnu engang afsløret en række manipulationer og ulovligheder begået af Naturstyrelsen og Aarhus universitet, DCE, m.fl.

Det var et langt dokumenteret synderegister, der har stået på igennem mere end 25 år, med Folketinget, EU og det danske samfund som stiltiende, loyale lyttere, der troede, man kunne have 100 % tillid til såvel danske myndigheder som til ”toppen” af dansk forskning inden for vandmiljø.

Rammebetingelser ude af trit med virkeligheden

Miljøminister Esben Lunde Larsen havde vist foreningen Bæredygtigt Landbrug den store ære at afse en hel time til et indlæg og besvarelse af spørgsmål fra den forening, hvis medlemmer står for over halvdelen af den danske landbrugsproduktion, animalsk og vegetabilsk.

Formanden, Flemming Fuglede Jørgensen, kom i sin beretning meget kontant ind på den lovgivning og dermed de rammebetingelser, som alle danske landmænd er underlagt. Rammebetingelser, som er helt ude af trit med eksisterende virkelighed og vedtaget af et folketing, der i den grad er blevet offer for sin blinde tillid til sit embedsmandssystem samt til betydelige dele af det danske landbrugsrelaterede forskningssystem. De to systemer har gennem mere end 25 år produceret stakkevis af manipulerende og direkte ulovligt materiale, som har været en væsentlig del af grundlaget for Folketingets vedtagelse af vigtige dele af dansk landbrugslovgivning. Endvidere er materialet tilsendt EU og dermed indgået i EU’s udarbejdelse af direktiver gældende for Danmark, såsom Vandrammedirektiv, Habitatsdirektiv, Nitratdirektiv m.fl. og utallige oplysninger om de danske vande, grundvand, vandløb, indre farvande osv.

Kvaliteten skal registreres

Hermed nogle få af FFJ’s kommentarer/klarlægninger.

Alle i samfundet kræver at blive administreret fagligt og juridisk korrekt, samt at vores myndighedssystem 100 % lever op til dette. Danske myndigheder, Miljøministeriet, har i lighed med myndigheder i alle andre EU-lande siden Vand Miljø Plan 1 i 1987 været retsmæssigt forpligtiget til at registrere kvaliteten af alle dele af det danske vandmiljø – grundvand, vandløb og indre farvande – ved et fortløbende måleprogram med objektive målinger analyseret på autoriserede laboratorier. Dette for at følge udviklingen i vandkvaliteten og dermed kunne sætte målrettet ind, hvor vandkvaliteten ikke var i orden.

Miljøministeriet ville ikke anvende det af EU krævede måleprogram, men valgte i stedet ulovligt at bruge et hjemmelavet dansk system.

Miljøministeriet erkendte indirekte sine ulovligheder flere gange i 1990’erne, ved direkte at lyve over for EU-kommissionen om, hvordan Danmark undersøgte vandkvaliteten. Her svarede ministeriet, at man anvendte de objektive målinger, der fremgik af EU’s Fiskevandsdirektiv (ifølge Peter Paghs responsum fra 2005).

Man kender ikke næringsindholdet

Hvis Miljøministeriet dengang havde været ærlig, var de korrekte målinger nødvendigvis blevet taget i brug øjeblikkeligt. Danmark havde muligvis fået en stor EU-sag, men Danmark havde rettet ind.

Ved ikke at have anvendt de krævede retsmæssige objektive prøver har Danmark i dag næsten intet grundlag for at gennemføre den højt besungne målrettede regulering. For man ved ikke, hvilket næringsindhold, der er i store dele af det vand, der strømmer ud i danske vandløb og videre til indre farvande.

Delvist i det skjulte har DCE og Naturstyrelsen i stedet benyttet sig af hjemmelavede modeller, der ligger langt fra virkelighedens objektive analyser, som forskellige interessenter – lodsejere, agronomer og landboforeninger – igennem de sidste år havde fået autoriserede laboratorier til at udtage og analysere.

Hjemmestrikkede modeller

Og det er fortrinsvis myndighedernes hjemmestrikkede modeller – uden faglig underbygget dokumentation – der er blevet brugt til at fortælle Folketinget og EU om Danmarks katastrofale vandmiljø i vandløb og indre farvande.

Naturstyrelsen og DCE er endda gået så vidt som til at fortælle, at størstedelen af kvælstof i indre danske farvande kommer fra dansk landbrug.

Ikke landbrugets udledning

Det er dokumenteret, at ca. 95 % af alt kvælstof i indre danske farvande kommer fra landene omkring Østersøen og Tyske Bugt via Skagerrak. Kun ca. 5 % kommer fra dansk afstrømning, hvoraf højst 2,5 % kommer fra dansk landbrug.

Konsekvenserne af Folketingets vedtagne landbrugslovgivning på manipulerede og urigtige oplysninger fra Naturstyrelsen og DCE har været uhyggelige. Ikke alene for Folketinget, der i den grad er blevet bedraget af myndigheder og forskere, de troede, de kunne stole på.

Men også for alle danske landmænd, medarbejdere og følgeindustri. Endvidere er hele den danske fødevareindustri ramt med nedlæggelse af utallige arbejdspladser.

Alt sammen på et urigtigt grundlag under myndighedernes og forskernes dække af bedre vandkvalitet og bedre miljø på grundlag af et overforbrug af kvælstof i landbruget.

Det er direkte forkert.

Spændende samråd på torsdag

Der skal i denne uge være samråd med Esben Lunde Larsen om endnu en betændt sag fra de danske miljømyndigheder – det danske grundvand og de danske myndigheders indberetninger til EU-kommissionen.

Dette er igen et eksempel på, hvorledes danske miljømyndigheder har manipuleret.

Hvor længe vil politikere, ministre, interessegrupper og nogle journalister/medier gemme sig for et af historiens største bedrag af lovgivningsarbejdet i Folketinget?

Scroll to Top