Hvem styrer ministeren?

Hvordan kan miljø- og fødevareministerens og Kammeradvokatens udtalelser om det samme emne gå i hver sin retning, spørger Alfred Tværsig Olesen

alfred-tvaersig-olesen

Af Alfred Tværsig Olesen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Tværsiggaard, Nørregade 53, Hornsyld

Hvem styrer miljø- og fødevareministeren?

Det spørgsmål er blevet brandaktuelt, fordi ministerens officielle udtalelser og Kammeradvokatens udtalelser til retten i Viborg om det danske grundvand er diametralt modsatte.

Begge udtalelser kan ikke være rigtige…

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har flere gange forsikret – senest ved Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling – at EU har de rigtige grundvandstal fra Danmark, og at EU ikke har blandet sig i den sidste regulering med ekstra efterafgrøder, som er pålagt de danske landmænd.

Kammeradvokaten har i Vestre Landsret under ed forklaret, at danske landmænd er blevet reguleret i gødning på baggrund af indberetninger til EU om, at dansk grundvand for 17 procents vedkommende lå over EU’s grænse.

Begge udtalelser kan ikke være rigtige.

Pressemeddelelse fortæller også en anden virkelighed

Den 24. november 2016 offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse under overskriften: Regeringen og EU finder fælles forståelse for hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken. Heri hedder det, at Dialogen med EU-Kommissionen har medført, at der i hvert af årene 2017 og 2018 skal plantes yderligere ca. 29.000 hektar efterafgrøder – for at udvise ekstra forsigtighed – i forhold til regeringens udgangspunkt.

Heller ikke den pressemeddelelse stemmer overens med Lunde Larsens gentagne forsikringer bl.a. på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling om, at de ekstra efterafgrøder, som skal udlægges, er udmålt med udgangspunkt i GEUS’ nye beregninger for så vidt angår grundvand. Pressemeddelelsen stemmer derimod overens med Kammeradvokatens udtalelser.

Hvorfor er udmeldinger modstridende?

Må vi bede om en forklaring, hr. minister – hvor mange embedsmænd har du til at styre dig, når de officielle udmeldelser kan blive så modstridende?

Og må vi bede dig bekræfte, at absolut max. 4 procent af det danske grundvand har et Nitratindhold over forsigtighedsgrænsen på 50 mg pr. l.?

(Indlægget har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Scroll to Top