Kommunerne svindler borgere i det åbne land

Kunstigt oprettede vandløb er ofte problemet, ikke næringsstoffer fra enkelte husstande, lyder det fra Peter Kiær om grundløse påbud

peter-kiaer-paa-mark

Af Peter Kiær, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug og aktiv i landsforeningen Fair Spildevand, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

De danske kommuner påstår, at udledning af spildevand fra de små huse ude på landet er medvirkende til, at vandløb ikke har opnået god økologisk tilstand.

Ved at sige, at det er husejerne i det åbne land, der forurener, prøver miljø-administrationen dermed at slippe for at betale for det, som i virkeligheden er problemet. Udfordringen ved mange af vandløbene er nemlig slet ikke spildevand. Det er derimod en restaurering, der skal til, ikke spildevandsrensning. Det koster mange penge at restaurere vandløb, og det er kommunerne, der selv skal betale. Det er derfor, kommunerne giver spildevandet skylden.

Drop den forvaltningsform

Den forvaltningsform er ikke smart og bør stoppes nu. Vi har i landsforeningen Fair Spildevand mange eksempler. I Næstved og Faxe Kommune har mange vandløb ikke nået miljømålet, men det er ikke pga. spildevand, men derimod fordi den fysiske tilstand for vandløbet er for ringe. Det, der skal gøres i mange tilfælde, er en oprensning og at få skiftet bundgrus i vandløbet.

Fair Spildevand har efterhånden beretninger fra borgere i hele landet, der fortæller de samme historier om grundløse påbud, hvor kommunen ikke har afdækket husstandens udledningsforhold, kontrolleret om udledningen svarer til BBR, og om det i det hele taget er spildevand, der er skyld i, at vandløbene eller bækken ikke har opnået miljømål.

Tusindvis af familier på landet rammes

Hvis det så bare var en håndfuld husejere… Men det er altså tusindvis af familier i hele landet, der er ramt af kommunernes håbløse håndtering, der vil koste sagesløse borgere og dermed samfundet milliarder af kr., som kunne være brugt på smartere ting.

Naturstyrelsens målsætning for vandmiljøet er, at vandet i vores bække skal være lige så rent, som det var for 100 år siden.

Det er tankevækkende, at der for 100 år siden boede 10 gange så mange mennesker ude på landet. Dengang var der ingen bundfældningstanke, septiktanke, trixtanke eller anden form for renseløsning, som alle på landet har i dag. Og vandet var rent!

Kommunernes ansvar

Problemet er et helt andet sted: Mange af vandløbene har ikke de fysiske rammer, der skal til for at opnå gode økologiske forhold. Mange steder er det således kunstigt oprettede vandløb, der er problemet og ikke næringsstoffer fra enkelte huse. Det er kommunerne, der er ansvarlige for, at vandløbene bliver restaureret, men det koster mange penge.

Det er derfor belejligt at give nogle få husejere skylden og lade dem betale for at lave renseløsninger, der overhovedet ikke vil give effekt. Det, lovgivningen siger, er at vandløbsmyndigheden (kommunen) skal undersøge forholdene i vandløbene grundigt. Dette er netop for at sikre borgernes rettigheder.

Det lader kommunerne desværre til at være ligeglade med.

Denne praksis har landbruget i øvrigt været plaget af i årevis. Landbruget har også uretmæssigt fået skylden for at svine miljøet. Og nu er det altså borgere på landet, der skal plages af miljømafiaen.

Scroll to Top