Løgn og fusk – historien gentager sig

Bortforklarings-historien er der igen – nu handler det bare om nitrat fremfor pesticider

eu-flag

Af Claus Hansen, Cand. Scient., biolog, tidligere ansat i Miljøstyrelsen, Ålegårdsvej 29, 2740 Skovlunde

For ca. tre år siden fortalte jeg, hvorledes myndighederne snød og fuskede, når de beregnede udviklingen i koncentrationen af pesticider, herunder glyphosat i grundvand.

Man begik dengang den fejl, at man beregnede middelværdier/medianværdier af alle data, hvor man havde rigtige tal, mens man smed alle målinger, som lå under den såkaldte detektionsgrænse, væk.

Dengang forsøgte myndighederne med bortforklaringer, upræcise formuleringer og bevidste omskrivninger af lovtekster samt direkte løgn at forsikre, at man gjorde tingene rigtigt.

Det virker bekendt…

Man angav som en ud af mange ”forklaringer”, at man kun skulle medtage målinger fra ”pesticidpåvirket grundvand”. Senere forsvandt de pågældende figurer uden forklaring fra moniteringsrapporterne.

Virker det hele bekendt?

Det er det.

For det er præcis det samme målestations-net og indtag, der ligger til grund for pesticidmålinger, som ligger til grund for nitratmålinger. Derfor gælder alle betragtninger over repræsentativitet etc. for både pesticider og nitrat.

Også bortforklarings-historien gentager sig – senest med Miljøstyrelsens bortforklarende svar i diverse blade.

Et fundamentalt princip

Ifølge nitratdirektivet skal man overvåge nitratindholdet i overfladevand og grundvand. Man skal gøre det for at kunne fastslå omfanget af nitratforurening i overfladevand og grundvand fra landbrugskilder.

Det er et fundamentalt statistisk princip, at hvis man ønsker at vide noget om et univers (som det hedder i statistiksprog, her grundvandet) så skal man prøvetage repræsentativt fra dette univers. Det betyder, at man skal tage prøver fra HELE universet og IKKE kun fra en delmængde (f.eks. for grundvandets vedkommende det iltede grundvand). Hvis man prøvetager fra en delmængde, får man naturligvis et skævt billede af universet/grundvandet.

Nøjagtig som for tre år siden

Danske målinger prøvetager imidlertid ikke repræsentativt fra grundvandet. Og man forsøger sig nu igen med bortforklaringer, upræcise/usande formuleringer og forsikringer om, at myndighederne gør det rigtige.

Naturstyrelsen, som det hed engang, skrev for nogle år siden i et svar til mig:

”Kære Claus Tonni Hansen. Indledningsvis er Naturstyrelsen helt enig med dig i, at den aktuelle grundvandsovervågning ikke giver et statistisk repræsentativt billede af grundvandets ”gennemsnitlige” kvalitet, idet overvågningen løbende målrettes mod overvågning af den del af ressourcen, hvor der er størst sandsynlighed for at finde forureninger i grundvandet.”

Hele historien gentager sig altså. Det selvsamme skæve moniteringsprogram kører videre med Nitratmålingerne. Det forsvares igen med bortforklaring og løgn – nøjagtig som det skete for tre år siden med pesticiderne.

Scroll to Top