Minivådområder først

BL-formand reagerer på avisartikel – og gør rede for forskel på vådområder og minivådområder

minivaadomraade-soeboerg-2014

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen vender argumentationen på hovedet i mandagens udgave af Nordjyske. Det kan være derfor, at overskriften på forsiden lyder: Nye vådområder giver hovedbrud.

Selvfølgelig vil det give hovedbrud, hvis man vil prioritere de mindre effektive og meget pladskrævende vådområder på bekostning af de effektive minivådområder. Når man etablerer vådområder, hæves vandstanden i store områder, måske over 100 ha, så området enten oversvømmes eller forsumper. Det tvinges dermed ud af landbrugsdriften. Ved minivådområder etableres ½ ha med bundfældningsbassiner, hvor udløb fra dræn fra måske 100 ha samles. Disse 100 ha indgår derfor stadig i landbrugsdriften, mens næringsstofferne renses igennem bassinerne.

Der er ingen grund til at oversvømme og forsumpe god dyrkbar jord, hvis minivådområder kan gøre arbejdet. Derfor kan et minivådområde aldrig komme til at ligge i vejen for et vådområde. Men minivådområder kan overflødiggøre vådområder. Derfor bør Limfjordsrådets formand gå til ministeren med et ønske om opprioritering af minivådområder, med det resultat at så meget frugtbar agerjord som overhovedet muligt skånes for forsumpning.

Jens Lauritzen kan tage argumenter med fra Nordjyskes artikel, hvor lektor Brian H. Jacobsen siger, at forventningerne til vådområderne falder efter nogle år. Og hvor Carsten Søborg ud fra egne erfaringer fortæller om konkrete positive erfaringer med minivådområder, der i modsætning til vådområder også er effektive overfor fosfor.

(Indlægget har også været bragt i Nordjyske).

Scroll to Top