”Stigning” i forurening fra kloakoverløb

Rapport viser stor stigning af forurening fra landets knap 20.000 regnbetingede overløb, men det er tvivlsomt, om tallene nogensinde har været retvisende

spildevand-fra-overløbsrør

Overløb fra kloakker forurener 50 % mere i årene fra 2013-15 sammenlignet med årlige tal fra 1991-2012. Sådan fremgår det i hvert fald af Vand- og Naturforvaltningens rapport ’Punktkilder 2015’, udgivet i januar i år.

Er der et bedre datagrundlag?
Forureningen fra regnbetingede overløb har udvist en markant stigning, men det er ikke klart, hvad det skyldes, udover at man ifølge Vand- og Naturforvaltningen har bedre data at regne ud fra. De skriver i punktkilderapporten, at de begrunder stigningen med, at ”der reelt ikke har været så stor forøgelse i udledningen, som det fremgår af tabellen. Der er i stedet tale om et væsentligt forbedret datagrundlag.”

Det bliver ikke uddybet, hvilket forbedret datagrundlag der er tale om, men de skriver, at ”udledningen fra det enkelte udløb er baseret på en teoretisk beregning, ofte baseret på det datagrundlag, der findes i de kommunale spildevandsplaner.”

Tabel 5.2. Samlede mængder næringsstoffer, organisk stof (COD) og spildevand udledt fra regnbetingede udløb beregnet på et konkretårs nedbør i årene 2008-15, (side 28 i ’Punktkilder 2015’ Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning). Rød ring er indsat for at vise nitrat og fosforstigningen i perioden 2013-15.
Tabel 5.2. Samlede mængder næringsstoffer, organisk stof (COD) og spildevand udledt fra regnbetingede udløb beregnet på et konkretårs nedbør i årene 2008-15, (side 28 i ’Punktkilder 2015’ Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning). Rød ring er indsat for at vise nitrat og fosforstigningen i perioden 2013-15.

Overløbene er undervurderet
Poul Vejby-Sørensen, ekstern faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, mener, at de store stigninger i udledningerne, der opstår i perioden 2012-15 i forhold til tidligere år, er et udtryk for, at myndighederne ikke har taget de regnbetingede udløb seriøst i forhold til den forurening, de udgør.

”Realiteten er, at de (regnbetingede udløb, red.) har været undervurderet gennem mange år. Det kan man jo direkte slå fast,” siger Poul Vejby-Sørensen.

Tidligere har Bæredygtigt Landbrug været i kontakt med fem kommuner, i forbindelse med oplysninger om regnbetingede overløb fra kloakker. De svarer, at de udelukkende laver beregninger og ikke målinger af overløbene. Det gælder både mængden af vand fra overløbene og hvilke stoffer vandet indeholder.

Ud over indberetningerne fra kommunerne har Miljøstyrelsen Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, NOVANA, som laver målinger 15 steder i landet. Prøverne laves af Vand- og Naturforvaltningen, og de bliver analyseret for organisk stof, kvælstof, fosfor samt forskellige metaller og andre miljøfremmede stoffer.

Poul Vejby-Sørensen mener, at de nye tal fra rapporten er et skridt tættere på en mere korrekt vurdering af forureningen fra de regnbetingede overløb. Han understreger dog, at der skal måles i alle overløbene for at kende de reelle forekomster af nitrat, fosfor, organiske stoffer og metaller i vandet.

 

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top