”Ulven vogter får” ved de regnbetingede udløb

Kommunerne skal give tilladelser til spildevandsudledning på tilstrækkeligt og solidt grundlag, men det inkluderer ikke målinger

hans3

Kommuner måler ikke på forurening fra deres regnbetingede udløb, og det er helt uacceptabelt, mener Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

”Kommunerne sætter kikkerten for det blinde øje, når det gælder deres egen forurening, fordi man ved, at det vil koste voldsomt mange penge at få tingene til at fungere hensigtsmæssigt,” siger Hans Aarestrup.

Der er knap 20.000 regnbetingede udløb rundt om i Danmark, hvoraf 5.000 af dem er fællessystemer, hvor regn- og spildevand løber i samme kloakrør. Vandet fra udløbene flyder urenset udenom kommunernes rensningsanlæg, når der er overbelastning af kloakkerne ved eksempelvis store regnskyl.

Læs også: Kommuner måler ikke på spildevandsoverløb

Der bliver målt ved rensningsanlæg
Ifølge spildevandsdirektivet skal rensningsanlæg måle på det vand, de leder ud, så de kan se, om vandet overholder grænseværdierne. Vandet fra de regnbetingede udløb, der ikke bliver renset, skal også overholde grænseværdierne, men der er ingen krav om målinger, så man kan sikre, at det sker. Samtidig skal landbruget stå skoleret for udledning af næringsstoffer til vandløb og fjorde. Hans Aarestrup mener, at landmændene kan ende med at få skylden for forurening, de intet ansvar har for.

”Når det nu uomtvisteligt er store mængder vand, så gør det noget for min retfærdighedssans, at fordi man er kommune, så skal man ikke stå på mål for de ting, man udleder, mens landbruget skal. Det er simpelthen ikke i orden,” siger Hans Aarestrup.

Hold kommunen ansvarlig
Det er vigtigt, at kommunerne ikke kun laver beregninger udfra modeller og tal om nedbør, men at de finder ud af, hvor stor den reelle forurening fra regnbetingede udløb er. Hvis man oplever udløb på marker eller i ens vandløb, er det vigtigt at dokumentere udløbene og stille kommunen økonomisk til ansvar.

”Min anbefaling er, at landmænd får sagt meget tydeligt fra overfor kommunen. Da man ikke kan vide, om det, der kommer ud på ens jord, er skadeligt, bliver man nødt til at tage afstand og betinge sig en erstatning, hvis det skulle vise sig, at det er skadeligt. På samme måde som landmænd bliver holdt op på alt, hvad de har ansvar for, så er man også nødt til at holde kommunerne ansvarlig for alt det, som de står til ansvar for,” siger Hans Aarestrup.

Problemstillingen om indholdet i de regnbetingede udløb er ikke ny. Bæredygtigt Landbrug har løbende haft fokus på forureningen fra udløbene, og hvilke konsekvenser det har for landbruget. Tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, fortæller her i videoen fra sommeren 2014 om problematikken med de regnbetingede udløb.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Kortet viser med gule, grå og orange prikker, hvor i landet de regnbetingede udløb er.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top