Auken-udslip og ublu påstande

BL-formand kommenterer meldinger om bl.a. ammoniak og grundvand samt beskyldninger om at ”italesætte en krise i landbruget”

flemming-paa-bygholm-2017

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Erik Thyge Nielsen får blandet mange forskellige forhold sammen i et par korte læserbreve i Nordjyske i begyndelsen af april, men de fremstår ikke – som de egentlig burde – som aprilsnar.

Da den tidligere minister ikke havde styr på fakta…

At Danmark skal nedbringe ammoniak-udslip med 24 procent skyldes en løsgående minister fra den tidligere regering, der ikke havde styr på fakta. Minister Auken, dengang SF og nu radikal, meldte – uden at have konfereret med erhvervet og åbenbart uden at hun vidste, at Danmark allerede var det land, der havde den laveste emission – ud, at man da sagtens kunne reducere med yderligere 24 procent. Derfor må Danmark nu lukke landbrug. De andre EU-lande forpligtede sig samtidig i gennemsnit til at reducere med seks pct. Altså 18 procentpoint mindre end Danmark. Flere lande når med deres kommende reduktion end ikke op på siden af Danmarks nuværende emission.

Når et land selv har meldt ind, er det bindende. Derfor hænger Danmark – indtil videre – på Ida Aukens ublu regning. For da Ida Auken kom hjem til fagkundskaben, kunne de fortælle hende, at det vil koste Danmark 2,6 mia. kr., og samtidig kan landet miste 5.000 job samt produktion hovedsageligt i Danmarks yderområder. Er det det, hr Nielsen finder så attråværdigt?

Grundvandet er ikke truet

Det danske grundvand er ikke truet af Nitrat. Højst 4 sandsynligvis kun 1 procent af grundvandet har et Nitratindhold højere end grænseværdien på 50 mg. N pr l. Og i de senere år er der stort set ingen grundvandsboringer, der er sløjfede pga. Nitrat. Når man kommer 50 m ned i jorden, forefindes af naturlige årsager ingen Nitrat, derfor vil lukkede boringer oftest blive erstattet af dybere boringer – fortæller bl.a. GEUS, Danmarks geologiske undersøgelser.

Ang. grundvandet henviser Erik Thyge Nielsen til en meget omdiskuteret sætning, hvor en ministeriel vicedirektør siger, at 20 procent af de danske grundvandsmålestationer på et tidspunkt i løbet af en fireårig periode har haft et indhold, der var højere end 50 mg. pr. l. Men det er noget ganske andet end hele grundvandet. Det burde selv Nielsen vide.

Det handler om faglighed

Bæredygtigt Landbrugs arbejde med at tilvejebringe fakta har intet at gøre med at italesætte en krise omkring landbruget. Det er den manglende faglighed omkring reguleringen af landbruget, der for en meget stor dels vedkommende er skyld i de økonomiske problemer, erhvervet er havnet i. De øvrige injurierende udtalelser, som Nielsen fremsætter, er direkte i strid med virkeligheden og på så lavt et niveau, at de ikke er værd at kommentere.

(Indlægget har også været bragt i Nordjyske).

Scroll to Top