Bæredygtigt Landbrugs formand var ikke inhabil i CBS-sag

Flemming Fuglede Jørgensen blev i september 2016 angrebet for at være både inhabil og korrupt i forbindelse med Promilleafgiftsfondens bevilling af 1,5 mio. kroner til CBS-rapporten om dansk landbrugs rammevilkår.

flemming-fuglede-joergensen-sommermoede-2016-nibe3

Nu har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidl. NaturErhvervstyrelsen) gennemgået sagen, og er kommet med en total frifindelse af Flemming Fuglede Jørgensen.

I en udtalelse skriver de:
”Flemming Fuglede Jørgensen blev i medierne beskyldt for inhabilitet, da han både – i kraft af sin formandspost for Bæredygtigt Landbrug – var underskriver af en ansøgning på halvanden million kroner og som bestyrelsesmedlem i Promilleafgiftsfonden for Landbrug med til at behandle og godkende ansøgningen uden at erklære sig selv for inhabil.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har nu truffet afgørelse i sagen og fundet, at der under daværende praksis for fondens arbejde ikke var grundlag for at erklære Flemming Fuglede Jørgensen inhabil.”
Den afgørelse var helt som forventet.
”Vi har kun fulgt den gældende praksis i Promilleafgiftsfonden, så jeg er ikke overrasket over, at jeg er frifundet for at have været inhabil”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.
Han mener, at sagen fra første øjeblik har manglet substans.
”Vi har hele tiden vidst, at det i virkeligheden var en kalkunjagt på Bæredygtigt Landbrug,” fortæller formanden, der i en artikel i Information direkte blev angrebet for at være korrupt.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har samlet set vurderet, at der ikke har været risiko for, at bestyrelsesmedlemmets tilknytning til Bæredygtigt Landbrug har påvirket medlemmets opgavevaretagelse.

Følgende har ligget til grund for udtalelsen:
• Der er sammenfald mellem de interesser, som Flemming Fuglede Jørgensen har til opgave at repræsentere og varetage i henholdsvis Bæredygtigt Landbrug og promilleafgiftsfondens bestyrelse. Interessen er således ikke uvedkommende.
• Projektet er alment orienteret og af almen interesse for den samlede branche.
• Bæredygtigt Landbrug opnår ikke særlige fordele i kraft af projektet, hverken økonomisk eller vidensmæssigt. Foreningen har ikke fået tilskud til interne omkostninger, og resultatet af projektet skal stilles gratis til rådighed for alle på samme tid.

Andre medlemmer af Promilleafgiftsfonden har fået behandlet deres ansøgninger på samme måde. Altså hvor den person, der underskrev ansøgningen var til stede under behandlingen. Dette har været praksis længe før Bæredygtigt Landbrug blev medlem af fonden. Så medlemmer, der har søgt om bevillinger i fonden, har normalt selv underskrevet ansøgningen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skriver endvidere, at de har revideret habilitetsvejledningen for landbrugets fonde. Med den nye habilitetsvejledning, som gælder fra 1. januar 2017, er praksis strammet op. Efter ny praksis vil et bestyrelsesmedlem, som selv har underskrevet en ansøgning, ikke kunne deltage i bestyrelsens behandling af sagen.

Du kan læse udtalelsen fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen her.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top