Behov for effektiv lobbyisme for at imødegå de såkaldt grønnes påvirkning af EU

EU-kommissionen rasler med sablen om forbud mod planteværnsmidler i MFO-afgrøder

kalvebod_graes

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

EU-kommissionen vil forbyde brug af planteværnsmidler i MFO-afgrøder.

Kommissionen har længe haft den intention, at man ikke må bruge planteværnsmidler i de afgrøder, der bliver brugt til at opfylde MFO-kravet (greening). 

Begrundelsen er, at denne greening er indført for at øge biodiversiteten, og den mener man, at man begrænser ved brug af planteværnsmidler.

Det er dog kun i nogle af EU-landene, dette er gennemført indtil videre og i nogle lande kun delvist. Eksempelvis er nedsprøjtning af MFO-afgrøder ikke tilladt i Rumænien, hvorimod man godt må bruge planteværn i bælgplanter, som dernede tæller 0,3 ligesom efterafgrøderne.

Afgørelse i juni

EU-parlamentet vil i løbet af juni tage endeligt stilling til, om kravet skal gennemføres.

I Danmark har vi jo p.t. ikke fået muligheden med at bruge bælgplanter som MFO, så derfor vil et eventuelt forbud i hele EU hos os trods alt begrænses til at give store problemer ved ikke at kunne nedvisne MFO-efterafgrøder, samt med ikke at måtte bruge planteværn i MFO-arterne pil og poppel. På de andre MFO-elementer, brak og randzoner, er det i forvejen forbudt.

Vi kan vente os endnu mere…

Jeg tror desværre, vi kan vente os mere af den slags. Parlamentsmedlemmer og især kommissionen er udsat for et konstant og massivt pres fra såkaldt grønne organisationer, der har et kæmpe netværk helt ind i toppen af kommissionen. 

Vi så det jo også med forbuddet mod brugen af nikotinoider til bejdsning af udsæd, som blev fremtvunget af bi-organisationer. Et forbud, der ikke kunne efterfølges i Syd- og Østeuropa, da man så ikke ville kunne dyrke majs, solsikke m.m. Derfor har der også i de lande hvert år været givet dispensationer til fortsat brug på trods af EU-forbuddet.

Politikerne må oplyses bedre

Der er et meget stort behov for oplysning til de parlamentariske medlemmer, ellers kan vi vente os meget ubehageligt fra den kant. Totalforbud mod Glyphosat rumler i kulisserne og skal nok komme op igen.

Scroll to Top