Bundslam ødelægger danske åer

Slam i åen er et voksende problem mange steder. Oprensning af vandløbene er nødvendig, men det sker ikke altid

slam-hos-kjeld-andersen-taet-paa

Stanken breder sig. En rådden lugt der i styrke og charme kan konkurrere med en tørlagt vandlås i en stoppet håndvask. Den sorte farve og konsistens bekræfter familieskabet. Det er slam.

Landmand Kjeld Andersen kigger let vantro på den skovlfuld, han netop har kastet op på bredden af Hjortvad Å ved sønderjyske Rødding. Han står i sine grønne vaders med vand op til hofterne.

”Det er der over det hele”, siger han og begynder at gå op mod strømmen.

”Herhenne er det ikke så dybt. Jeg ved ikke hvorfor”, siger han og går gennem det mørke, kolde vand.

Han kender sit vandløb

Hans skridt bliver lettere, som vandstanden ganske rigtigt bliver lavere og kun når ham til lige over knæene. Han kender sit vandløb. Hans viden om vandløbet kommer også fra selv at gå rundt i det.

Kjeld Andersen smider endnu en skovlfuld slam op på bredden. En tung, iltfattig og død klump sort slam, der dominerer omgivelserne med sin næsten kvælende tilstedeværelse i næsen på enhver, som er i nærheden.

Kommunen lever ikke op til sine forpligtigelser

Det ligger som et uigennemtrængeligt lag på dele af bunden i Hjortvad Å. Der, hvor det er, suger det ilten og dræber næsten alt liv. Problemet er ifølge Kjeld Andersen, at Vejen Kommune ikke lever op til sine forpligtelser og renser åen.

”De kører en tur ved siden af åen med gravemaskinen, men det er kun en gang i mellem, at de sætter den ud i vandet. Det giver ingen mening. Det er alt for lidt. Bunden af åen er fuld af smadder”, siger Kjeld Andersen.

Oversvømmelser og stoppede dræn

Han har i årevis skrevet med kommunen om, at de skal rense vandløbet, men resultatet har været nedslående.

”Det kan godt være, at det bare er sådan, at det tager håbløst lang tid i det kommunale system, men der sker ingenting”, siger Kjeld Andersen.

Vejen Kommune har ellers fortalt ham, at den har fået et øget budget til vandløbsvedligeholdelse, men det giver ham ingen optimisme.

”Jeg tror ikke en pind på det. Det bliver aldrig ført ud i livet”, fortæller han.

Langt under grænseværdierne

Selv gør han meget for at sikre sig, at det ikke er ham, der ødelægger Hjortvad Å. Han har de seneste år taget 27 vandprøver af sit drænvand. Analyserne fra laboratoriet viser et gennemsnit på 3,41 mg nitrat pr. liter. Altså langt under de 11,3 mg nitrat pr. liter, der er grænseværdien for vand i danske vandløb. Men det hjælper ikke meget, når bunden er fyldt med slam.

Læs mere her:

Drænene står under vand – åen løber over

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top