Er Danmark nitratfølsomt – eller kan en hest flyve?

BL’s næstformand kommenterer præmissen om, at hele Danmark skulle være nitratfølsomt

peter-rosendal

Af Peter Rosendal, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup, næstformand i Bæredygtigt Landbrug

EU får misvisende indberetninger om det danske grundvand. Man foretager således ikke en korrekt vurdering af grundvandet på baggrund af indsamlede målinger.

Danmark har af politiske grunde valgt at udpege hele Danmark som nitratfølsomt.

Når Danmark så skal indrapportere, hvordan det går med vores grundvand, er det derfor med afsæt i, at hele vores land er følsomt for nitratpåvirkning.

Det hele skal jo medregnes

Statistisk er det muligt at benytte denne metode – men det forudsætter, at der måles korrekt. I overvågningsprogrammet bør man således tage hensyn til, at store områder er så langt fra grænseværdiernes overskridelse, at det ikke er nødvendigt at måle. Men de områder uden overskridelser skal altså indregnes rent statistisk.

Sådan sker det ikke nu. Man er derfor med de målemetoder, man benytter nu, forpligtet til at fjerne den landsdækkende udpegning, der er foretaget politisk, og derefter tilrette de fejlindmeldelser, som er givet til EU. Så der igen kan oprettes tillid til politiske beslutninger og ikke mindst til de embedsmænd, som bevidst har misinformeret Folketinget, befolkningen og EU-systemet.

Det er ikke nok at vedtage det – hvis det ikke passer…

Selv om man politisk vedtager, at en hest kan flyve, er det ikke sikkert, at det er sådan, når man ser ud af vinduet. Sådan er det også med udpegningen af, at Danmark skulle være nitratfølsom i hele landet, det vises tydeligt i den måde, vi overvåger grundvandet.

Scroll to Top