Hvem lyver – ministeren, embedsmændene eller EU

Igen er det bevist, at Fødevareudvalget er blevet ført bag lyset.

flemming-med-esben2

Udtalelse af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug.

”EU-kommissionen har igen her i weekenden afvist, at den er enig med den danske minister og hans embedsmænd, når det gælder udviklingen i det danske grundvand.

EU kommissionen fastholder, at der er sket en stigning på 228 procent af Nitratindholdet i det danske grundvand.

EU-kommissionen skriver til Effektivt Landbrug (22.april), at Kommissionen ikke i de data de danske myndigheder har sendt til dem, har fundet grundlag for at ændre den opfattelse.

Den danske Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, og hans embedsmænd har på adskillige møder og i Folketingssamråd garanteret, at man har indberettet, at Nitratindholdet i det danske grundvand er faldende. I et samråd den 23. marts med Miljø- og Fødevareudvalget fortalte ministeren således, at andelen af grundvand, der oversteg grænseværdien på 50 mg/l nitrat, var faldende. Det fremgik ifølge ministeren af de danske indberetninger. Han slog fast, at det også var EU-kommissionens opfattelse, at man har indberettet rigtigt, at man har rettet fejlopfattelser og at det danske ministerium og EU er enige.

I samrådet gjorde Esben Lunde Larsen flere gange opmærksom på, at der var enighed mellem de danske myndigheder og EU-kommissionen. Dette gjorde han til trods for, at Miljøstyrelsen dagen før samrådet havde informeret Effektivt Landbrug om, at man var klar over, at der var uenighed mellem dem og EU-kommissionen.

Fakta er derfor, at ministeren og Miljø- og Fødevareministeriet er uenige med både Miljøstyrelsen og EU-kommissionen. Vi må forlange sandheden: hvem er det, der lyver?

I landbruget er vi i årtier blevet fortalt, at det er EU, der forlanger skarpe restriktioner overfor dansk landbrug. På grund af disse restriktioner er danske landmandsfamilier i hundredvis gået konkurs. De restriktioner hviler på disse fejlindberetninger og forkerte opfattelser. Det må stoppe nu.

Bæredygtigt Landbrug kan ikke acceptere, at et helt erhverv holdes for nar med bortforklaringer samtidig med særrestriktioner truer erhvervets overlevelse”, understreger Flemming Fuglede Jørgensen. 

Scroll to Top