Landbrugets udfordringer til debat på Christiansborg-konference

LandboSyd og Foreningen Viden om Jordbrug arrangerer møde om dansk fødevareproduktion i begyndelsen af maj

folketinget-trappen

Tirsdag den 2. maj tages pulsen på landbrugets økonomi, ligesom der sættes fokus på at skabe ordentlige vilkår for de næste generationer af landmænd.

Det sker, når LandboSyd og Foreningen Viden om Jordbrug inviterer til konference på Christiansborg.

”Det handler kort fortalt om at fremlægge fakta og faglig viden, der skal få politikerne til at tænke over, hvad de går og arbejder med”, fortæller Karsten Himmelstrup, presse- og informationschef ved LandboSyd.

Kvalitetsproduktion af fødevarer skal sikres

Konferencens emne er landbrugets udfordringer og mulighederne for også i fremtiden at sikre en dansk kvalitetsproduktion af fødevarer. Målet er at dokumentere udfordringerne, få svar på en række spørgsmål og at anvise muligheder i debat med politikere og meningsdannere. Spørgsmålene, som arrangørerne af konferencen stiller, er:

Hvad skal der til, for at unge får lyst til at overtage landbrugsejendomme og dermed sikre den animalske produktion og planteavl, som har stor betydning for eksport, vækst og arbejdspladser?

Hvordan ser landbrugets økonomiske situation ud lige nu, hvor der trods alt er en positiv udvikling i bytteforholdene?

Hvilke regler og krav til landbruget er med til at skabe barriere for en positiv udvikling, hvor dansk landbrug bidrager med kvalitetsfødevarer, som er produceret med høj hensyntagen til dyrevelfærd, miljø, klima og veterinære krav?

Hvordan kan lovgivere bidrage til at skabe bedre betingelser for en fremtidig produktion, så den sker i samklang med den øvrige befolknings ønsker og samtidig er effektiv og økonomisk optimal?

De fleste ordførere er med

Hans Chr. Schmidt (V) byder velkommen til konferencen, der bl.a. har partifællen, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, på programmet. De fleste politiske partiers ordførere på området er ligeledes med og får taletid, og det samme gør LandboSyds formand, Mogens Dall.

Derudover kan de fremmødte se frem til indlæg fra bl.a. cheføkonom Jens Schjerning fra Agrocura, der går bag om tallene i landbrugets regnskaber. Michael Haahr Andersen fra Jyske Bank, der beretter om finansiering. Samt den tidligere minister Henrik Høegh (V), som spørger et par elever fra Gråsten Landbrugsskole, hvad deres håb og forventninger er til en fremtid i dansk landbrug.

Åbent for samtlige interesserede

Konferencen begynder kl. 8.30 og afsluttes over middag. Samtlige interesserede landmænd og dermed også medlemmer af Bæredygtigt Landbrug kan efter først-til-mølle-princippet tilmelde sig arrangementet på www.landbosyd.dk/kalender – helst senest torsdag den 20. april.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk    

Scroll to Top