At kæmpe med åben pande

Hvis vi skal til bunds i dette morads af forkert indberettede tal og manipulationer, bliver vi nødt til at få embedsmænd til at tage ansvar

flemming-paa-bygholm-2017

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Mange steder udtrykkes forfærdelse over, at Bæredygtigt Landbrug nævner embedsmænd ved navn.

Men også embedsmænd må stå til ansvar for deres handlinger. De skal ikke længere kunne gemme sig bag ministeransvarsloven. Alle må stå til ansvar for egne handlinger. Ingen skal kunne ”dølge åsyn og navn”.

Manipulerende embedsværk

Djøf kalder det usmageligt, at embedsmænd nu også skal pålægges ansvar for deres gerninger. Men det er nødvendigt, når vi gang på gang oplever, at embedsmænd manipulerer med tal og anvender mørkelygten i deres arbejde.

Senest har vi oplevet det omkring det materiale, der bliver sendt til de nye vandråd. I de faglige rapporter fra Aarhus Universitet (DCE) hedder det, at et vandløbs slyngningsgrad skal være på 1,5 for at være naturligt. I de ministerielle retningslinjer er det tal pludseligt rettet til 1,05. Det har store konsekvenser for vandløbsarbejdet. Hvor er fagligheden og offentligheden? Hvordan kan en embedsmand blot ændre i et fagligt dokument fra et universitet?

Tænk på indberetningerne til EU

Vi har oplevet det omkring tallene vedrørende det danske grundvand og indberetningerne til EU. Så sent som i denne uge fastholder EU-kommissionen, at de danske indberetninger viser, at 20 procent af det danske grundvand indeholder over 20 procent nitrat pr. l, og det er stigende. Fakta er, at nitratindholdet er faldende, og det er under 2 procent af grundvandet, der indeholder over 50 mg Nitrat pr. l.

Vi må spørge: Skal sådanne gerninger og deres gerningsmænd beskyttes? Skal embedsmænd vedvarende have lov til at give politikerne forkerte oplysninger som grundlag for deres beslutninger? Skal de embedsmænd, der står bag sådanne gerninger, frit have lov at agere på den måde?

Alvorligt problem for demokratiet

Hvis vi skal til bunds i dette morads af forkert indberettede tal og manipulationer, bliver vi nødt til at få embedsmænd til at tage ansvar. Det sker helt åbenlyst ikke, hvis de kan gemme sig. Der skal ikke fortsat kunne manipuleres med det materiale, politikerne har at træffe beslutninger på grundlag af.

Det er et alvorligt problem for vores demokrati, at sådanne gerningsmænd og deres hjælpere frit kan sætte deres politiske dagsorden uden nogen form for demokratisk, offentlig kontrol.

Hvis embedsmænd vil politisere, må de ud i det åbne og arbejde politisk på demokratiets vilkår – ellers sættes vores system helt over styr.

Scroll to Top