L&F-formand i lånte fjer

Kravet om randzoner forsvandt, og de reducerede kvælstofnormer blev udfaset takket være BL og på trods af L&F’s ageren – understreger Ulrik Lunden

ulrik-lunden-2

Af landmand Ulrik Lunden, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Store Bouet, Asaa

Martin Merrild skriver i weekendens Effektivt Landbrug, at Landbrug & Fødevarer repræsenterer hele landbruget, og at arbejdet i primærbestyrelsen er garant for landmandens interessevaretagelse i L&F’s interne prioriteringer og politiske beslutninger.

Denne primærbestyrelse og dens gerninger er desværre meget usynlig for vi landmænd – mens Merrild og hans direktør så ofte ses varetage de store andelsselskabers interesser på de bonede gulve og på rejser i udlandet, senest til Sydkorea og Kina, som Merrild selv fremhæver. Set i lyset af den faldende danske landbrugsproduktion må vi håbe, der også i fremtiden er danske varer at sælge.

Hvordan var det nu lige med randzoner og gødskning?

Men hvor er I for primærproducenten? Lad mig blot stille to spørgsmål i relation til de såkaldte sejre, Merrild nævner i sit læserbrev. Det handler om randzoner og gødskning. Hvordan blev jeres faglige og juridiske viden benyttet?

I L&F’s såkaldte ”ægte grøn vækst” fremsatte I selv et forslag om randzoner – ikke af faglige årsager, men af politiske årsager. Randzonerne blev således en del af den politiske beslutning, takket være jer.

Samtidig vidste I ganske udmærket i Seges, at ministeriet regnede med en marginaludvaskning på 33 procent af den tildelte gødning – også af handelsgødningen – selvom dette ikke er fagligt korrekt. I skulle have gjort politikerne, offentligheden og specielt os landmænd opmærksom på det, så havde vi undgået gødnings-restriktionerne. Hvordan indgik jeres viden egentlig i jeres politiske indsats?

På trods af og ikke på grund af L&F…

Kravet om randzoner forsvandt, og de reducerede kvælstofnormer blev udfaset – begge dele takket være Bæredygtigt Landbrugs retssager. Og på trods af L&F – ikke på grund af L&F, som Merrild forkert skriver.

Alt imens vokser procentandelen af grise, som bliver slagtet på private slagterier i Danmark, samtidig med at antallet af smågrise, der forlader landet, er stigende. Det er værd at betragte de 13 mio. smågrise, der p.t. forlader landet, Martin Merrild. Skyldes det mon andelsselskabernes manglende konkurrencekraft eller de danske landmænds dårlige rammevilkår? Begge dele er forhold, som L&F har skullet varetage i den ene eller anden del af den store organisation.

Stoltheden tilbage

Det bedste resultat af Merrilds og hans forgængeres arbejde er, at en gruppe landmænd fik nok og dannede Bæredygtigt Landbrug. BL repræsenterer primærlandbruget på juridisk og faglig vis, det har allerede givet mange resultater, ligesom det har givet landmanden sin stolthed tilbage.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top