Naturmødet er i fuld gang

BL-formand håber, at arrangørerne næste år vil sikre sig, at alle holdninger bliver hørt i de store debatter

hirtshals5

Det såkaldte natur-folkemøde åbnede torsdag eftermiddag.

Til og med lørdag diskuterer mange natur-interesserede fra hele landet natur ved og omkring havneområdet i Hirtshals i Vendsyssel.

Som bekendt har Bæredygtigt Landbrug ikke tilmeldt nogen stand til dette års udgave af Naturmødet. Det skyldes, at deltagere som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening ikke ville have BL indenfor til debatterne – og at arrangørerne i Hjørring Kommune har nægtet at skære igennem overfor deltagerne og forlange, at alle holdninger bliver hørt på det tre dage lange møde.

Næste år bør arrangørerne tage ansvaret på sig

“Vi er skuffet over, at debatterne på 2017-udgaven af Naturmødet tydeligvis har politisk slagside, og der er derfor grænser for, hvad vi kan bruge vores medlemmers penge på”, siger Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug.

“Men om ikke andet håber vi, at arrangørerne næste år vil tage kritikken til sig og ansvaret på sig – og sørge for, at også stemmer som vores bliver hørt i de store debatter. Ellers er det jo ren indoktrinering for skatteborgernes penge”, tilføjer formanden.

To efter-invitationer

Efter polemikken omkring BL’s manglende tilstedeværelse i Hirtshals er et par af foreningens frontfigurer dog blevet inviteret med i debatter. Ikke alle synes således, det er rimeligt at holde landmænd og lodsejere ude af diskussionerne om naturarealer.

Derfor kan du møde BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen, når han fredag aften fra kl. 17 til 18 debatterer med bl.a. Steen Gade (SF). Emnet er, om man kan skabe natur sammen med effektiv landbrugsdrift, og debatten foregår i Venstres telt.

En stemme fra Jylland…

Lørdag kl. 10.30-11.15 er BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensen på besøg i “The Village”, hvor Danmarks Jægerforbund stiller spørgsmålet: “Kan en interesseorganisation i Jylland bevare sin politiske indflydelse?”. Det er vi ret overbeviste om, at Jørgen Evald Jensen vil kunne svare ja til – selv om langt hovedparten af landets interesseorganisationer har deres hovedsæder i København. Undtagelser er Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund og altså Bæredygtigt Landbrug, der som bekendt flyttede sit domicil fra Roskilde til Fredericia sidste forår.

Formanden håber på inspiration

Udover disse to debatter med BL-islæt regner BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen med at deltage i en hel del andre debatter – fra gulvet.

“Jeg ser frem til at få inspiration fra såvel med- som modspillere”, lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top